Coronaviruset

Riktlinjer för tillgänglig undervisning på distans

Från och med fredag den 20/3 startar våra elever sin undervisning, enligt ordinarie schema, på distans. Det här är en ny situation för alla och tiden för att ställa om har varit knapp.
Vi förstår att det finns många frågor och vi kommer att göra vårt bästa för att besvara dem och få studierna att fungera så bra som möjligt utifrån de nya förutsättningarna. Här följer viktig information kring hur undervisningen kommer att fungera. Mer specifik information får du av dina lärare.

Du följer ditt ordinarie schema – även vid distansstudier

 • Det ska vara lätt för elev och vårdnadshavare att veta när undervisningen startar och avslutas. Lärare och elev följer schemat, oavsett plats. Lektionen startar och avslutas på de tider som anges i schemat.

  Du förväntas delta i undervisningen och arbeta med uppgifter enligt de instruktioner du kommer att få av dina lärare. Vi kommer i så hög utsträckning som möjligt bedriva så kallad fjärrundervisning där du och dina lärare möts i realtid under den tid som gäller för lektionen.

Undervisning utgår alltid från schemat i Vklass

 • Det ska vara lätt för elever och vårdnadshavare att veta vad som är planerat i undervisningen. På respektive schemaposition i Vklass anges lektionens innehåll med en kortfattad beskrivning om vad som ska gås igenom och vad du förväntas göra. Därifrån kan lärare också hänvisa eller länka till annan digital resurs som ska användas.

Mentorstid

 • Mentorstiden sker enligt ordinarie schema.

Närvaro registreras i Vklass

 • Din lärare registrerar närvaro i Vklass som vanligt. Om du är sjuk och inte kan delta i undervisningen anmäler myndig elev eller vårdnadshavare frånvaro i Vklass.

  Närvaron tas genom att lektionen startar med en incheckning. I slutet av lektionen genomför läraren en utcheckning. Läraren avgör hur en incheckning och utcheckning bäst genomförs, kopplat till den aktuella lektionens utformning.

  Studiebidrag utbetalas som vanligt för elever som aktivt närvarar, även om den aktiva närvaron sker på distans. Vid ej anmäld frånvaro och vid ej aktiv närvaro under den digitala lektionen registreras detta som ogiltig frånvaro.

Examinationer och bedömning

 • Ditt aktiva deltagande i undervisningen är precis lika viktig nu som vid den ordinarie klassrumsundervisningen. Du kommer att få delta i bedömningstillfällen och visa dina kunskaper på olika sätt löpande under kursens gång. Din lärare informerar dig om vad som gäller.

Kontakt med lärare

 • Din lärares kontaktuppgifter finns i Vklass. Du har i första hand kontakt med din lärare under lektionstid.

Om läraren inte kan arbeta

 • Om din lärare t.ex. är sjuk kan vi av naturliga skäl inte sätta in vikarie på samma sätt som annars. Du får då information av din lärare vad som gäller och kommer att få arbeta mer på egen hand utan direktkontakt med läraren under lektionstid.

Elev på APL eller liknande

 • Elev som befinner sig på APL fullföljer som planerat din praktik och följer företagets policy. Ta kontakt direkt med din APL-handledare om företaget beslutar om en förändring som påverkar dig.

Stöd från elevhälsan

 • Elevhälsans samtliga funktioner finns även fortsättningsvis tillgängliga. Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida.

Stöd från närvarocoacher

 • Närvarocoacher erbjuder motiverande samtal och hjälper gärna till vid frågor rörande närvarorapportering och kontakt med CSN. Närvarocoacherna nås dagligen på sina mobiltelefonnummer eller via epost. Vid önskemål kan ett digitalt möte via Google Meet ordnas med lätthet.

Utlåning av böcker och annat undervisningsmaterial

 • Om du saknar böcker i något ämne kommer receptionen och biblioteket att vara öppet måndag den 23/3 kl 15.15-16.30 samt onsdag den 25/3 kl 08.00-09.30. Det är en tid för dig som behöver hämta läromedel, dator och datasladd. Även vår IT-support finns på plats för dig som behöver hjälp att exempelvis logga in på din dator och eller säkerställa att din Vklass-inloggning fungerar. Om elev är sjuk kan annan anhörig hämta det material som eleven behöver.

IT-support Skolans

Kommunikation

 • Ladda ner Vklass-appen i din mobil och slå på push-notis funktionen så underlättar du vår kontakt med dig. Vid förändringar som rör Järfälla gymnasium specifikt kommer information till elever och vårdnadshavare att ske via Vklass. Järfälla kommun uppdaterar löpande informationen på hemsidan, se bifogad länk www.jarfalla.se/corona

DISTANSUNDERVISNING
från och med

fredag 20 mars

Gör så här:

1. Löddra tvålen ordentligt.

2. Tvätta mellan fingrarna, ovanpå handen och runt tummen - i minst 30 sekunder.

3. Skölj och torka.

Så minskar du risken att bli sjuk.