Gå direkt till sidans innehåll

Elevhälsan

Elevhälso­teamet

Elevhälsan består av skolsköterska, kurator, special­pedagog, dyslexi­pedagog och när­varo­coach. Vårt mål är att hjälpa dig att klara av din gym­nasie­tid på bästa sätt. Vi kan ge råd och hjälp när det gäller fysiska och psykiska frågor.

Järfälla gymnasiums elevhälsa

SKOLSKÖTERSKA

Skolsköterskan arbetar främst hälso­främjande och förebyggande. Erbjuder enklare sjukvårds­insatser. Alla elever i åk 1 erbjuds hälsosamtal. Elever på bygg­programmet erbjuds hörsel­screening. Skolsköterskan har tystnads­plikt.

KURATOR

Du som vill ha någon att prata med är välkommen till vår kurator. Ditt ärende kan vara stort eller smått - Våra kuratorer finns till för dig och har tystnadsplikt.

SKOLPSYKOLOG

Finns på skolan måndag och onsdag kl 9:00-16:00

SPECIALPEDAGOG

Specialpedagogen strävar efter att undanröja hinder och underlätta för elever i behov av specialpedagogiska insatser och organiserar för att berörda elever får adekvat stöd.

Vi handleder och stöttar också undervisande lärare i arbetet med och för elever i behov av specialpedagogiska insatser.

Skolsköterska

Marie Juhlén
marie.juhlén@jarfalla.se
skolsköterska
070-002 38 23 Länk till annan webbplats.

Nahid Karimi
nahid.karimi.semiromi.k@jarfalla.se
skolsköterska
070-002 31 88 Länk till annan webbplats.

Kurator

Eva Taaler
eva.taaler@jarfalla.se
kurator
EK,ES, NA, NASAM, SA,PRIVSA, TE, Gymnasiesärskolan
070-002 72 39

Denise Bjurshammar
denise.bjurshammar@jarfalla.se
kurator
070-002 36 03

Josephine Zuber
josephine.zuber@jarfalla.se
kurator
IA. SI
08-580 245 95
070-002 38 63

Monica Ekdahl Gustafsson
monica.ekdahl.gustafsson@jarfalla.se
kurator
BA, EE, VF, YI BA, PRIV BA
070-002 79 21

skolPsykolog

Barbara Gamper
barbara.gamber.k@jarfalla.se

specialpedagog

Diana Larsson
diana.larsson@jarfalla.se
Specialpedagog, speciallärare, Gymnasiesärskolan

Leena Pieper
leena.pieper@jarfalla.se
Specialpedagog BA, EE, VF, YI, NA, NASAM, TE


Therese Engstrand
therese.engstrand@jarfalla.se
SpecialpedagogEK, ES, IA, IM, SA, och SI
070-00 235 97

Närvarocoach

Pernilla Wagenius Pilz
pernilla.wagenius.pilz@jarfalla.se
Elevsamordnare, närvarocoach
08-580 282 83

Samuel Westman
samuel.westman@jarfalla.se
Närvarocoach med fokus på relationsbygge
070-002 78 82