Elevhälsan

Elevhälso­teamet

Elevhälsan består av skolsköterska, kurator, special­pedagog, dyslexi­pedagog och när­varo­coach. Vårt mål är att hjälpa dig att klara av din gym­nasie­tid på bästa sätt. Vi kan ge råd och hjälp när det gäller fysiska och psykiska frågor.

Järfälla gymnasiums elevhälsa

SKOLSKÖTERSKA

Skolsköterskan arbetar främst hälso­främjande och förebyggande. Erbjuder enklare sjukvårds­insatser. Alla elever i åk 1 erbjuds hälsosamtal. Elever på bygg­programmet erbjuds hörsel­screening. Skolsköterskan har tystnads­plikt.

KURATOR

Du som vill ha någon att prata med är välkommen till vår kurator. Ditt ärende kan vara stort eller smått - Våra kuratorer finns till för dig och har tystnadsplikt.

SKOLPSYKOLOG

Finns på skolan måndag och onsdag kl 9:00-16:00

SPECIALPEDAGOG

Specialpedagogen strävar efter att undanröja hinder och underlätta för elever i behov av specialpedagogiska insatser och organiserar för att berörda elever får adekvat stöd.

Vi handleder och stöttar också undervisande lärare i arbetet med och för elever i behov av specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan på skolan står i dörren och hälsar välkomna

aktiviteter

Stanna kvar i skolan

12/11 föreläsning för alla
26/11 Föreläsning för åk 2

Tobaksbarn

5/12 föreläsning åk 2 och SI i Aulan kl 8:30-10:00

Puss och snusk

17/12 Teaterföreställning för åk1 och SI i Aulan 14:00-15:30

Tilia

9/1 Föreläsning för åk 3 i Aulan kl 8:30-10:00

Maskrosbarn

23/1 Föreläsning för åk 1 i Aulan kl 8:30-10:00

Skolsköterska

Annette Lindewall Arktedius
annette.lindewall.arktedius@jarfalla.se
skolsköterska NA,TE, ES, IA, PREP, Gy-SÄR
08-580 283 70

Marie Juhlén
marie.juhlén@jarfalla.se
skolsköterska BA, EE, VF, EK, SA
070-002 38 23

Maria Ljung
maria.ljung@jarfalla.se
skolsköterska språkintroduktion
070-002 31 88

Kurator

Eva Taaler
eva.taaler@jarfalla.se
kurator NA, TE
070-00 272 39

Josephine Zuber
josephine.zuber@jarfalla.se
kurator SI
08-580 245 95
070-002 38 63

Mahmut Kiper
mahmut.kiper@jarfalla.se
kurator EK, ES, IA, SA, Prep, Gy-SÄR
08-580 281 91

Monica Ekdahl Gustafsson
monica.ekdahl.gustafsson@jarfalla.se
kurator BA, EE, VF, YI
070-002 79 21

skolPsykolog

Barbara Gamper

specialpedagog

Diana Larsson
diana.larsson@jarfalla.se
Specialpedagog, speciallärare, Särskolan

Leena Pieper
leena.pieper@jarfalla.se
Specialpedagog BA, EE,EK,SA, VF,YI

Therese Engstrand
therese.engstrand@jarfalla.se
Specialpedagog ES, NA, TE, PREP
070-00 235 97

Närvarocoach

Pernilla Persson
pernilla.persson@jarfalla.se
Närvarocoach med fokus på administration
08-58028283

Samuel Westman
samuel.westman@jarfalla.se
Närvarocoach med fokus på relationsbygge
070-002 78 82