Elevrådet

Elevrådet fungerar som en länk mellan elever och lärare på skolan, det är vi som samlar in elevernas förslag och idéer och förmedlar dem vidare till rektorn, lärarna och kompetensförvaltningen.

Elevrådet möter skolledningen

månatliga träffar

Vi träffas ungefär en gång i månaden och har stormöte då alla elevråd från klasserna samlas och diskuterar situationen på skolan, sedan utvärderas mötet av elevrådsstyrelsen som för vidare förslagen till rektorn.

påskäggsjakt på instagram

Genom elevrådet har vi bland annat lyckats anordna en påskäggsjakt, catch game och en inspark. Vi kommunicerar då med eleverna genom vårt instagramkonto.

fler studieytor

Just nu jobbar vi med att skapa fler trygga ytor och bättre studiemöjligheter, det är bland annat därför som skolan nu bygger ett nytt studierum. På längre sikt hoppas vi uppnå en tryggare skolan med bättre studieresultat och nöjdare elever.