Gå direkt till sidans innehåll

Euprac

Är ett projekt som finansieras av medel från Erasmus plus och som löper under två år/ 24 månader. Projektet har egentligen tre ben och vill framför allt stärka yrkesutbildningen. Det handlar om tre nivåer: elevers praktik, lärares jobbskuggning samt branschrepresentanters jobbskuggning.

ROC FRIESE POORT

Vi samarbetar sedan många år men en skola i Drachten i Friesland i Holland som heter ROC Friese Poort. Länk till annan webbplats.

Vi har tidigare inom byggprogrammet tagit emot deras elever för praktik i Sverige då de holländska eleverna vill lära sig mer om hur vi arbetar med trä i olika former. Vi har också vid några tillfällen skickat våra elever dit på praktik, men med vår nya ansökan vill vi utöka med att låta elever från VF och EL-programmen. Vår holländska samarbetspartner tyckte idén var jättegod så nu har projektet kommit igång och vi är inne i rekryteringsfasen i båda länderna.

Studentutbyte

Andra omgången elever som kommer åka till Nederländerna har nu träffats och planerat, Henrik Sköld från EVEPE följer också med på resan. Vi har reglerat våra ansvarsområden i kontrakt och har fördelat arbetet mellan oss. Förutom eleverna så vill vi skicka ut arbetslagsledarna på jobbskuggning i en vecka och även branschrepresentanterna i 4 dagar.

Erik Soderlind, Christoffer Johansson, Albin Rydberg,Timmy Rosén, Henrik Sköld foto Linda Svanberg

Läraren Erik Söderlind eleverna Christoffer Johansson, Albin Rydberg, Timmy Rosén och Henrik Sköld från EVEPE

Ungdomarna kommer att få lära sig dels lite om hur de holländska skolorna fungerar samt hur det är att göra praktik på en holländsk arbetsplats, lite om kultur, samhällsliv, knyta nya kontakter samt få ökade språkkunskaper. Det gäller även arbetslagsledarna och branschrepresentanterna givetvis.

Näringslivsbarometern

Då man gjort undersökningar på hur förtroendet är mellan utbildning och näringsliv visade Näringslivsbarometern att man i Järfälla har bristande förtroende för varandra. Därför kändes det extra viktigt att involvera branscherna i samverkan med utbildning i vår EU-ansökan.

Då vi är i rekryteringsfasen nu och vi avser att komma i gång inom kort så räknar vi med följande praktikperioder: de holländska eleverna kommer till Järfälla v 11-13 och de svenska planeras åka ut v 19-21.

Logga erasmus
Mikael Rosengren

Mikael Rosengren

Kontakt

Curt Sandgren
Curt.sandgren@jarfalla.se
Bygg

Mikael Rosengren
mikael.rosengren@jarfalla.se
El

Erik Söderlind
erik.soderlind@jarfalla.se
Projektansvarig

Curt Sandgren

Curt Sandgren

Logga EVEPE