Gå direkt till sidans innehåll

INFO COVID19

Vidtagna åtgärder utifrån COVID-19

Skoldagen ska kännas trygg och säker för både elever och personal. Efter en vår där merparten av undervisningen på landets gymnasieskolor skedde på distans öppnade gymnasieskolorna åter upp sina lokaler för undervisning den 15 juni i enlighet med regeringsbeslut. Det innebär att när vi går in i höstterminen 2020 sker undervisningen på plats i skolans lokaler.

Järfälla gymnasium möter Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket bland annat innebär att:

 • Man ska vara frisk och utan symtom när man är i skolan.
 • Elever och personal ska stanna hemma vid symtom som feber, hosta och svårigheter att andas. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Vid sådana symtom ska man stanna hemma och vid behov kontakta 1177 Vårdguiden.
 • Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.
 • Elev eller personal som insjuknar under skoldagen ska gå hem så snart som möjligt.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Folkhälsomyndighetens fullständiga råd och information finns på www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats.

Observera att läget kan ändras snabbt. Vi följer pandemins utveckling och dess påverkan på våra verksamheter och anpassar åtgärderna löpande därefter. Vi ber er därför att hålla er uppdaterade via vår lärplattform Vklass.

Andra vidtagna åtgärder i korthet:

 • UPPROP: Sker tillsammans med mentor i klassrum. Ingen samling i aulan.
 • KLASSRUMSMÖBLERING: I klassrummen kommer eleverna att sitta en och en vid utglesade bänkar i möjligaste mån, liknande vid provskrivning.
 • NYA RESTAURANGEN OCH NYA CAFETERIAN: Vid inköp av de nya möblerna har vi arbetat fram en inredning tillsammans med elevrådet som innebär att eleverna önskar sitta i mindre grupper, inga långbord. Tallriksautomaten styr vilken tid en elev kan äta, vilket gör att vi kan kontrollera elevflöden. God ventilation finns. Väl förberett för god handhygien.
 • KOLLEKTIVTRAFIKEN: Vi har en schemaläggning som möter SL:s behov av spridda start- och sluttider. Välj andra sätt att ta dig till skolan än att nyttja kollektivtrafiken om du kan, tex gå eller cykla.
 •  

Gör så här:

1. Löddra tvålen ordentligt.

2. Tvätta mellan fingrarna, ovanpå handen och runt tummen - i minst 30 sekunder.

3. Skölj och torka.

Så minskar du risken att bli sjuk.