Gå direkt till sidans innehåll

Student 2022

Efter en högtidlig studentlunch med stipendiumutdelningar och allsång kunde årets studenter äntligen springa ut till sina nära och kära. De bjöd på fantastisk glädje och dans på scenen som våra lärare på yrkesprogrammen snickrat ihop. Tack till alla som var med och gjorde den här dagen minnesvärd för våra studenter.

Studentlunch

Smörblomma i närbild
Student sitter vi dukat bord

Stipendiater

Bästa studieresultat yrkesprogram: Ali Mohammad EE19B

Bästa studieresultat

Bästa studieresultat högskoleförberedandeprogram: Alex Carlstam SAB19

Bästa studieresultat

Företagarna i Järfällas stipendium för bästa ekonomistudent tilldelas Samia Azar som för sina mycket goda studieresultat visat sig vara en förebild för alla elever på skolan. Samia har under tre år visat stor ambition och varit mycket studiemotiverad med hög närvaro. Hon har visat sig vara en fantastisk organisatör, en ödmjuk och inlyssnande lagspelare och har under åren på gymnasiet alltid levererat fina resultat i utsatt tid.Företagarna i Järfälla representeras av: Christina Erenvidh

Bästa ekonomielev

Ahmad Jam tilldelas Årets personliga utveckling han har under gymnasiet visat i handling att han har utvecklat talanger och sin egen potential och på detta sätt bidragit till sina framtida möjligheter att förverkliga drömmar och ambitioner. Stipendiet delas ut av Fisk & skaldjursbilen, representant Simon Nader

Årets Personliga utveckling

Årets miljöstipendium tilldelas Preloved Plastic UF: Salma Khalid, Naya Mirza och Marcus Shamoun. Under året har de arbetat oerhört målmedvetet med att skapa goda förutsättningar för ett hållbart ekologiskt företagande. Företaget har även valt att genomföra föreläsningar för yngre barn och ungdomar i kommunen, för att utbilda dem i möjligheter till eftertanke vid konsumtion och återvinning samt konsekvenser av ett slit-och-släng samhälle.Företaget har varit drivande i hela tillverkningskedjan: från återvinning, rengöring, nyproduktion till en färdig produkt. Stipendiet delas ut av Kallhälls Blomsterhandel, Bukra BV samt Interflora representant Kaj Skoglund

Miljöstipendium

Melvin Crammer har ett intresse för bygg och byggteknik utöver det vanliga. Han inte bara tänker bygg med frågor och funderingar han gör det även på sin fritid. Melvin är genuint ansvarstagande och har alltid tid att hjälpa sina klasskamrater. Melvin är inte rädd för att ventilera sina tankar och funderingar i olika situationer och säger alltid till när något är fel eller har brister. Melvin har alla förutsättningar att bli en stor tillgång i byggbranschen.

BYGGMASTIPENDIET

William Alm har under sin gymnasietid visat på vilja och mod i sin utveckling som blivande byggnadsarbetare. Han har genom nyfikenhet och intresse satt sig in i alla tänkbara byggsituationer och löst problem som uppkommer. William har en enastående förmåga och ett tålamod utöver det vanliga både med sig själv och sin omgivning. William ställer alltid upp för sina klasskamrater och hjälper gärna till där det behövs. William har en lysande framtid vad han än bestämmer sig för att bli i framtiden.

BYGGMASTIPENDIET

Melvin Crammer, BA19A tilldelas bästa gymnasiearbete på Bygg- och anläggningsprogrammet. Med trallbrädor och en smäcker stomme beskrivs hur en altan blir till. Genom att använda genomtänkta konstruktioner och passande design blir slutresultatet det bästa.

Gymnasiearbete ba

Karl Nordin tilldelas bästa gymnasiearbete på El- och Energiprogramme. Kalle har under sin utbildning arbetat på ett seriöst och nyfiket sätt i sina studier och ämnen. Kalle utförde ett gymnasiearbete där inte bara funktion var i fokus utan även teknisk uppfinningsrikedom och estetiska lösningar samt en väl genomarbetad dokumentation med tydlighet och mycket omfattande materialkännedom. Kalles gymnasiearbete visar att han är en god ambassadör för utbildningen och kommer vara en stor tillgång på arbetsmarknaden.”

Gymnasiearbete EE

Samia Azar, EK19 tilldelas bästa gymnasiearbete på Ekonomiprogrammet. Samia har på ett föredömligt sätt följt tidsplaner och anvisningar. I sin vetenskapliga undersökning har eleven genomfört en studie av ”Nödvärn och nödvärnsexcess” inom det svenska rättssystemet. Eleven har i sitt arbete använt sin kunskap kring juridiska teorier och vetenskapliga metoder. De källor som använts har sitt ursprung i ekonomisk/juridisk litteratur. Eleven har presenterat sitt resultat på ett tydligt och informativt sätt, samt genomfört en strålande opponering.

Gymnasiearbete ek

Tea Nyberg, ES19 tilldelas bästa gymnasiearbete på Estetiska programmet med spets Illustration och grafisk formgivning. Tea har i text och bild beskrivit en sjökaptens liv i mitten på nittonhundratalet. Hon har gjort egna, mycket fint utförda illustrationer samt skrivit en väl underbyggd egen text med hög trovärdighet. Boken är stilsäkert formgiven i adekvata program. Rapporten, en av de bästa som skrivits på Illustration & grafisk formgivning, kommer att fungera som inspiration och arbetsbeskrivning till kommande elever. Tea har utfört ett, in i minsta detalj, helt fantastiskt arbete.

Gymnasiearbete Es

Anderas Fjellborg, NA19 tilldelas bästa gymnasiearbete på Naturvetenskapsprogrammet. Andreas har i sitt arbete visat en välutvecklad förmåga att arbeta med ett naturvetenskapligt förhållningssätt som omfattar kritiskt tänkande, logiska resonemang, systematiska iakttagelser och att kunna lösa problem som uppstår på vägen. Arbetet är utfört på ett självständigt sätt och rapporten har ett naturvetenskapligt språk i kombination med ett gediget källarbete.

Gymnasiearbete na

Rebecca Policastro Gustavsson, SAB19 tilldelas bästa gymnasiearbete på Samhällsvetenskapsprogrammet. Rebecca har behandlat ett intressant område som berör alla elever på något sätt. Ni ska alla snart ut på arbetsmarknaden och det är viktigt att synliggöra om det finns en medveten eller omedveten diskriminering som påverkar individens möjligheter.I ett elegant arbete med koppling till tidigare forskning och med en kvantitativ metod kring "Hur ungdomar upplever att namnet påverkar möjligheten att få ett arbete" får Rebecca Policastro Gustavsson utmärkelsen.

Gymnasiearbete sa

Petrus Jonsson, TE19 tilldelas bästa gymnasiearbete på Teknikprogrammet. Bästa gymnasiearbete på teknikprogrammet går till en elev vars arbete utmärker sig inom teknik och miljö. Arbetet är utfört och presenterat på ett tekniskt sätt och rapporten är skriven väl ur ett vetenskapligt perspektiv med goda tekniska beskrivningar. Gymnasiearbetet, som heter F4 Sampler (First flash from field), handlar om att ta fram en vattenprovstagningsutrustning för att mäta maximala koncentrationer av växtskyddsmedel i vattendrag som ska vara billigt, flexibelt och tillämpas i fält på ett enkelt och säkert sätt.”

Gymnasiearbete te

Bästa gymnasiearbete VVS- och fastighetsprogrammet tilldelas Theodor Kranz i VF19 ” För ett väl utfört praktiskt arbete med sitt badrum utifrån gällande mall. Även teoretiskt har Theodor visat kämparanda och krigat på ett förtjänstfullt sätt under hela utbildningen.”

Gymnasiearbete VF

Hassan Rezaei, SIBA19 tilldelas utmärkelsen för framstående yrkesskicklighet lå 2021/2022 på Språkintroduktion-Bygg- och anläggning Motiveringen lyder: Har under utbildningen utvecklat och visat en yrkesskicklighet på hög nivå, som lever upp till byggbranschens krav.

yrkesskicklighet sirl

Hassan Rezaei, SIBA19 tilldelas umärkelse för framstående yrkesskicklighet på Språkintroduktion-Bygg- och anläggning. Han har under utbildningen utvecklat och visat en yrkesskicklighet på hög nivå, som lever upp till byggbranschens krav.

Yrkesskicklighet SIBA

Noa Al-Khameesi i NA19 tilldelas stipendium från Stiftelsen Nils Cederstams Minnesfond för teknikstuderande i Järfälla kommun.

Nils Cederstams minnesfond

Karam Daboul, NA19 tilldelas stipendium från Stiftelsen Nils Cederstams Minnesfond för teknikstuderande i Järfälla kommun.

Nils Cederstams minnesfond

Petrus Bornestaf Jonsson TE19 tilldelas stipendium från Stiftelsen Nils Cederstams Minnesfond för teknikstuderande i Järfälla kommun.

Nils Cederstams minnesfond

Andreas Fjellborg NA19 tilldelas stipendium från Stiftelsen Nils Cederstams Minnesfond för teknikstuderande i Järfälla kommun.

Nils Cederstams minnesfond

Yrkesprogrammens utmarsch

Höskoleförberedande programmens utmarsch

Klassfoton yrkesprogrammet

BA19a & YI19

BA19a & YI19

BA19b SIBA19

BA19b & SIBA19

Klass EE19a

EE19a

EE19b

EE19b

EE19c

EE19c

SIRL19

SIRL19

VF19

VF19

Klassfoton högskoleförberedande program

Klassfoto EK19

EK19

Klassfoto es19

ES19

Klassfoto NA19

NA19

NASAM19

NASAM 19

SAB19

SAB19

Klassfoto TE19

TE19