Gå direkt till sidans innehåll

Studenten 2024

Efter att våra studenter samlats i olika klassrum och firat med sin klass och sina mentorer blev det mingel i restaurangen. Den traditionella stipendiumutdelningen skedde på Järfälla Kulturscen och efter studentsången sprang våra studenter ut från Järfälla gymnasium i Jakobsberg.

Vilket varmt mottagande de fick på scenen som våra yrkeslärare byggt upp på morgonen. Vi önskar alla en härlig sommar och lycka till i livet!

Utmarsch

Mingel i restaurangen

Snittar med röd rom
Tre glada studenter
Två glada studenter
Snittar med små studentmössor på
Fyra glada studenter
Kram

Stipendium

Många fina stipendium delades ut, svep över bilderna och läs motiveringen till stipendiet.

Bästa studieresultat på yrkesprogrammet tilldelas Kalle Johansson EE21A

Bästa studiereslutet

Bästa studieresultat högskoleförberedandeprogram tilldelas Sara Shahrokhifard NA21

Bästa studieresultat

Isak Alm har under sin gymnasietid visat vilja och god kamratskap i sin utveckling som blivande byggnasdarbetare. Han har kämpat för att få veta mer om varje moment och visat en nyfikenhet utöver det vanliga. isak ställer upp för sina klasskamrater och är alltid sugen på att göra svårare övningar. Isak har en god framtid som blivande byggarbetare.

BYGMASTIPENDIET

Elias Goria har visat intresse för bygg och byggteknik utöver det vanliga. Elias är genuint ansvartagande och har alltid tid till att hjälpa sina klasskamrater. Elias är inte rädd för att ventilera sina tankar och funderingar i olika situationer och säger alltid till när något är fel eller har brister. Elias har alla förutsättningar att bli en stor tillgång i byggbranschen. Att ta ikapp åk 1 på det viset Elias gjorde är inte många elever som hade klarat av.

BYGMASTIPENDIET

Yrkesskicklighet Thiery Kakule SIBA 21. Stipendiet delades ut av BYN. Med ett stort driv och välinriktat fokus har denna elev utmärkt sig under sina tre år på byggprogrammet. I skolan och på APL har eleven hungrigt tagit sig an de tilldelade uppgifterna och med kreativitet och visat ledarskap slutfört dem. Han har överkommit den språkliga barriären och utmanat sig själv i nya situationer samtidigt som han lyft stämningen i gruppen.

Yrkesskicklighet BYN

Nils Cederstam stipendium tilldelas Linn Hessing TE21 och Tugce Kilic NA21

Nils Cederstams minnesfond

Bästa gymnasiearbete på Anpassad gymnasieskola tilldelas Alicia Forsberg. Från återvunnet papper till färdig produkt. För ett väl genomfört gymnasiearbete där eleven i en kreativ process, med utgångspunkt i återvunnet papper, utvecklat en rad produkter som kopplats till ett tema utifrån en serietidning som eleven själv har skapat.

gymnasiearbete Anpassad gymnasieskola

Bästa gymnasiearbete på Bygg- och anläggninsprogrammet tilldelas Isak Alm. Arbetet ger en enkel och tydlig steg-för-steg-guide för att bygga en friggebod. Det inkluderar Verktyg och materiallistor. Arbetet är skrivet på ett lättförståeligt sätt med tydliga instruktioner och bilder som hjälper läsaren att förstå byggprocessen. Detta gör arbetet till en användbar resurs för andra studenter.

gymnasiearbete BA

Bästa gymnasiearbetet på El- och energiprogrammet tilldelas Ilya Skvortsov. Eleven har i sitt gymnasiearbete noggrant och systematiskt tillverkat del för del och från grunden byggt, programmerat, löst och beräknat kluriga tidsmässiga problem för att sätta samman till en skrivare, eller som pristagaren själv valt att kalla den, CNC-roboten ”2D Printer”. Att av eget intresse och drivkraft kunna genomföra ett sådant projekt lovar en mycket ljus framtid för pristagaren i vår datoriserade och robotiserade värld.

Gymnasiearbete EE

Bästa gymnasiearbete på Estetiska programmet tilldelas Rafa Hassan. Den här eleven har på ett självständigt sätt drivit sitt gymnasiearbete framåt. Hon har sammanvävt sin svenskauppsats med uppdraget att skriva och illustrera en bok. I hennes väldokumenterade rapport kan man följa hennes utveckling och se henne hitta fram till ett eget uttryck i sina digitala bilder. Med en färgstark och sammanhållen layout får hennes suggestiva historia om en uttråkad man ett personligt uttryck. Därför går bästa gymnasiearbetet till den unika boken ”Den äldre mannens gåta”

gymnasiearbet ES

Bästa gymnasiearbete på Ekonomiprogrammet går till Filip Berglund och Lukas Strandlund EK21. Eleverna har i sin vetenskapliga undersökning genomfört en studie av ”GIG-ekonomins möjligheter och utmaningar”. De har i sitt arbete använt sin kunskap kring ekonomiska teorier och vetenskapliga metoder. De källor som använts har sitt ursprung i ekonomisk litteratur. Eleverna har presenterat sitt resultat på ett tydligt och informativt sätt, samt genomfört en opponering.

Gymnasiearbete ek

Bästa gymnasiearbete på Naturvetenskapsprogrammet tilldelas Evelina Güven och Rawan Hallak. De har i sitt gymnasiearbete visat stor kreativitet och en stark medvetenhet om miljöfrågor genom sitt projekt om bioplastik. Genom att skapa bioplast från mjölk, alger och potatisstärkelse, och jämföra dessa med traditionell plast, har eleverna bidragit till en betydelsefull diskussion om framtida miljövänliga material.

Gymnasiearbete na

Bästa gymnasiearetet på Samhällvetenskapligaprogrammet tilldelas Maja Forsblom och Melika Fakori. Från allra första början till självaste slutet har Melika och Maja jobbat oförtrutet med sitt gymnasiearbete - Elevers syns på manligt och kvinnligt - som utforskar könsnormer, maskulinitet- och femininitetsideal hos gymnasieungdomar idag. Med hjälp av Judith Butlers genusteori och hennes centrala begrepp performativitet undersöker Maja och Melika hur elever på Järfälla gymnasium resonerar kring olika attribut och egenskaper, samt hur eleverna tillsammans skapar och återskapar genusnormer i den sociala miljön.

Gymnasiearbete sa

Bästa gymnasiearbetet på Teknikprogrammet tilldelas Rickard Carlqvist. Eleven har med stor noggrannhet och engagemang genomfört sitt gymnasiearbete inom design och produktutveckling. Arbetet visar på en djup förståelse och tillämpning av de kunskaper och färdigheter som eleven har tillägnat sig under sina studier. Genom en metodisk och strukturerad arbetsprocess har eleven skapat en funktionell produkt som inte bara uppfyller de ställda kraven utan även överträffar förväntningarna.

Gymnasiearbete te

Bästa gymnasiearbetet på VVS- och fastighets­programmet tilldelas William Lintula. Det är inte helt enkelt att sätta ord på en praktisk handling. Tänk dig själv att i text försöka förklara hur man knyter ett par skosnören på en sko. Du inser att det inte är helt enkelt att förklara något du gör nästan varje dag utan att tänka på hur du gör det. Pristagaren för bästa gymnasiearbete på VF programmet har verkligen visat att denne är väl förberedd för att arbeta som rörmokare i framtiden. Han har utförligt och nyanserat i text och handling gjort ett fantastiskt bra gymnasiearbete. Saker som en rörmokare gör dagligen beskrivs på ett enkelt och sakligt sätt.

Gymnasiearbete vf
Aulan inzoomad

Sjungom studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.