Gå direkt till sidans innehåll

Alla program

Högskoleförberedande program

NYHET Nya lokaler i Barkarby

 • Ekonomi­programmet, inriktning ekonomi
 • Estetiska programmet spets, inriktning illustration och grafisk formgivning
  (riks­rekryterande)
 • Naturvetenskaps­program­met, inriktning­ natur­vetenskap
 • Samhällsvetenskaps­programmet, inriktning­ beteende­vetenskap
 • Samhällsvetenskaps­programmet, inriktning­ samhälls­vetenskap
 • Teknikprogrammet, inriktning design och produktions­utveckling
 • Mentorskap för idrottssatsning

SPECIALPEDAGOGISK VERKSAMHET

 • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap (SPV)
 • Teknikprogrammet inriktning informations- och mediateknik (SPV)

Yrkesprogram

 • Bygg- och anläggnings­programmet, inriktning husbyggnad
 • El- och energi­programmet, inrikt­ning dator- och kommunikations­teknik
 • El- och energi­programmet, inrikt­ning elteknik.
 • VVS- och fastighets­programmet, inriktning VVS
 • Mentorskap för idrottssatsning

Introduktions­program­met

 • Programinriktat val
 • Språk­introduktion
 • Yrkes­introduktion
 • Individuellt alternativ

Gymnasiesäskolan

 • Nationellt program- Estetiska verksamheter
 • Individuella programmet