Gå direkt till sidans innehåll

inkluderande pedagogik och socialt entreprenörskap

Det här är en utbildning för dig som vill jobba med barn och ungdomar; Som barnskötare, elevassistent eller personlig assistent. Under utbildningen lär du dig mer om olika människors behov, exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), språkstörning och funktionsvariationer.

Du kommer tillsammans med dina klasskamrater att bekanta dig med nya begrepp som genusvetenskap, normkritik och maktstrukturer. Vi borrar i frågan; Vad är normalt? Du får lära dig hur du leder svåra samtal och hur du kan hantera konflikter.

Socialt entreprenörskap

Du är framtidens samhällsbyggare! Genom att jobba med barn och unga kan du påverka, förändra och bidra till ett än mer inkluderande samhälle. Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år!

Vi arbetar utifrån barnets perspektiv, och kommer att bekanta oss med organisationer som SIDA, Läkare utan gränser och Amnesty international som ett sätt att förstå begreppen bistånd och välgörenhet.

Under utbildningen finns möjlighet att välja till kurser för behörighet till högskolan, och möjligheten att läsa vidare till förskollärare, lärare, socionom eller till exempel fältarbetare.

I utbildningen ingår 15 veckors arbetsförlagt lärande (APL).