Gå direkt till sidans innehåll

EkonomiPROGRAMMET

EKONOMI

juridik


Ekonomi­

Drömmer du om ett jobb i näringslivet eller vill du starta eget företag?

Du kommer att möta en mängd olika aktörer både i och utanför skolan i form av t.ex. näringslivsrepresentanter, organisationer, fackförbund och politiker – alla finns där för att vara ditt bollplank under din studietid.

Undervisningen varieras på olika sätt med exempelvis föreläsningar, grupparbeten, studiebesök och fältstudier.

Ung företagsamhet, UF

I årskurs 3 får du träna på att omsätta teorier i praktisk handling, när du i kursen Entreprenörskap och företagande, själv eller tillsammans med dina klasskamrater, startar, driver och i anslutning till studenten, avslutar ett eget så kallat UF-företag. UF står för Ung Företagsamhet och är en politiskt obunden, ideell utbildningsorgani­sation och en del av den globala organisationen Junior Achievement. Vi har sedan lång tid tillbaka ett mycket lyckat och väl inarbetat samarbete med UF Stockholm.

Studenter med diplom
Väska gjord av åtrvunna festispaket

Varierad undervisning

Undervisningen varieras på olika sätt med exempelvis föreläsningar, grupparbeten, studiebesök och fältstudier. Du kommer att möta en mängd olika aktörer både i och utanför skolan i form av t.ex. näringslivsrepresentanter, organisationer, fackförbund och politiker – alla finns där för att vara ditt bollplank under din studietid.

Efter gymnasiet

Efter avslutade gymnasiestudier kan du välja mellan att gå vidare till högre studier, jobba i näringslivet och starta eget företag. Exempel på yrken som du kan utbilda dig till är: fastighetsmäklare eller redovisningsekonom.

Varmt välkommen till oss!

Juridik

Inriktningen Juridik öppnar många möjligheter!
Vi ger dig försprång och du får en bra grund för fortsatta studier.

Undervisningen ska leda till att du utvecklar förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med rättsliga problem. Du ges möjlighet att utveckla förmåga samt formulera dig korrekt och precist eftersom det juridiska språket ställer höga krav på exakthet, precision, saklighet och logisk skärpa.

Juridiken präglar vårt samhälle och vår personliga vardag, inte minst när det gäller avtal och olika typer av kontrakt. När du läser Ekonomiprogrammet får du ett försprång och en bra grund för fortsatta studier.

inriktning Juridik

Privatjuridik
– här får du kunskap om hur man den svenska rättsordningen. Du lär dig juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. I kursen kommer du att lära dig regler som berör par och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning.

Affärsjuridik
– här får du fördjupade kunskaper inom juridik med betoning på det som rör företagens juridik.

Rätten och samhället
– i denna kurs lär du dig hur det svenska rättssystemet fungerar samt juridiska termer och tolka och uttrycka juridiska texter.

Exempel på projekt du kan komma att genomföra under dina tre år på Ekonomiprogrammet:

Rättegångsbesök
– för dig som läser inriktning Juridik kommer ni ges tillfälle att besöka tingsrätten för att titta på hur en rättegång går till.

Casebaserade uppgifter
– du får tillsammans med dina klasskamrater bearbeta och lösa rättsfall och använda juridiska begrepp i dess rätta sammanhang.

SAMARBETEN

Skolan har ett nära samarbete med Järfällas näringsliv med stöd av kommunens näringslivschef/strateg.

Du får också besöka Stockholms Universitet där du under forskardagarna lär dig mer om högre studier, som ett sätt att bli förberedd inför Gymnasiearbetet i årskurs 3.

GYMNASIEARBETET

Gymnasiearbetet är ett sätt att visa att du är förberedd för studier på högskola eller universitet. Du skriver en skriftlig rapport inom det juridiska eller ekonomiska området. Du formulerar då en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete.

EFTER AVSLUTAD GYMNASIEUTBILDNING

Efter att du har avslutat dina gymnasiestudier på Ekonomiprogrammet är du väl förberedd för högre studier inom ekonomi eller juridik.