Gå direkt till sidans innehåll

INTRODUKTIONSPROGRAM

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är till för elever som inte uppnått behörighet till de nationella programmen. Vi erbjuder fyra olika introduktionsprogram. Programmen ska leda till behörighet att söka ett nationellt program, förbereda för arbetsmarknaden eller annan utbildning.

  • Programinriktat val som pågår i högst ett år.
  • Språkintroduktion är en utbildning för dig som nyligen anlänt till Sverige.
  • Individuellt alternativ med olika inriktningar.
  • Yrkesintroduktion mot bygg-och anläggningsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet

kontakt

För studie- och yrkesvägledning kring introduktionsprogrammen, vänligen kontakta skolan på:

jarfallagymnasium@jarfalla.se

Josefin Uhmeier
Studie- och yrkesvägledare
IMA, IMS och Gymnasiesärskolan
josefin.uhmeier@jarfalla.se

Marie Strand
IMA
marie.strand@jarfalla.se

Utbildningsplan för yrkesutbildning mot bygg- och anläggningsprogrammet

Inom ramen för introduktionsprogrammet erbjuder Järfälla Gymnasium yrkesutbildning på heltid under tre år. Utbildningen är CSN-berättigad och följer det nationella yrkespaketet med kurser från bygg- och anläggningsprogrammet. Den ger en bred grundläggande kompetens för arbete inom olika typer av arbetsuppgifter inom husbyggnad eller mur- och putsverk.

Det sammanhållna yrkespaketet med gymnasiekurser om 1500p är utformat av Skolverket för att underlätta etablering på arbetsmarknaden. Utbildningen motsvarar branschens kompetenskrav på nationell nivå.

För ökad anställningsbarhet kompletteras utbildningen med enstaka kurser/ämnen vilka redovisas i den individuella studieplanen där även vald yrkesutgång framkommer.

Utbildningsplan för yrkesutbildning mot restaurang- och livsmedelsprogrammet

Inom ramen för introduktionsprogrammet erbjuder Järfälla Gymnasium yrkesutbildning på heltid under tre år. Utbildningen är CSN-berättigad och följer det nationella yrkespaketet med kurser från restaurang- och livsmedelsprogrammet. Den ger en bred grundläggande kompetens för arbete med matlagning i offentlig och privat restaurangverksamhet, i såväl stora som små kök.

Det sammanhållna yrkespaketet med gymnasiekurser om 1400p är utformat av Skolverket för att underlätta etablering på arbetsmarknaden. Utbildningen motsvarar branschens kompetenskrav på nationell nivå.

För ökad anställningsbarhet kompletteras utbildningen med enstaka kurser/ämnen vilka redovisas i den individuella studieplanen.