INTRODUKTIONSPROGRAMMET

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogram är för elever som inte uppnått behörighet till de nationella programmen. Vi erbjuder tre utbildningar på introduktionsprogram som ska leda till behörighet att söka ett nationellt program, förbereda för arbetsmarknaden eller annan utbildning.

  • Programinriktat val ska pågå högst ett år.
  • Språkintroduktion är en utbildning för dig som nyligen anlänt till Sverige.
  • Individuellt alternativ med olika inriktningar
  • Yrkesintroduktion

Det är ett alternativ för elever som är osäkra på sitt studieval och som behöver läsa grundskolekurser eller av annan anledning inte vill söka ett nationellt program. Även elever på ett nationellt program som avbryter sina studier kan under läsåret påbörja ett individuellt program.