Gå direkt till sidans innehåll

Samhällsvetenskapliga programmet

samhällsvetenskap

beteendevetenskap

Samhällsvetenskap

Hos oss på samhällsvetenskapsprogrammet får du en utmärkt grund för fortsatta teoretiska studier. Båda våra inriktningar ger dig bred högskolebehörighet och du kan utbilda dig till många olika yrken i framtiden.Individen gruppen samhället.

Fokus på kunskap och kreativitet

På inriktning samhällsvetenskap studerar du aktuella samhällsfrågor, vad som formar samhället och vad som kommer att påverka framtiden.

Du studerar demokratifrågor, internationella relationer, kommunikation, etik, genusfrågor och hållbar utveckling.

Vi har ett samarbete med Utrikespolitiska institutetlänk till annan webbplats där vi får skräddarsydda seminarier och föreläsningar kring dagsaktuella frågor.

En fördjupningskurs handlar om mänskliga rättigheter (MR) och vi är från och med hösten 2016 en av få Amnestyskolorlänk till annan webbplats i Sverige.

Du lär dig att arbeta vetenskapligt och att utveckla ditt kreativa tänkande.

Spännande kurser, nya kunskaper och utmanande projekt
Vi arbetar ibland i projekt där du får tillämpa dina kunskaper från flera ämnen för att söka svar på intressanta frågeställningar.

Dagsaktuella ämnen
Vi arbetar ofta med aktuella teman där flera ämnen ingår. I år kommer vi bland annat arbeta med segregation, amerikanska presidentvalet, Europas framtid och terrorism.

Minister för en dag
Ett rollspel arrangerat av Folk och försvar. Du spelar minister och sköter politiken i "Gröna havsregionen" Du måste fatta avgörande beslut för att rädda ditt land. Det kan handla om oljefyndigheter, militär kapprustning, miljöproblem eller terrorattentat.

Internationella konflikter
Vilka orsaker finns det bakom konflikterna vi ser på TV varje dag? Hur skapar man försoning och en hållbar fred? Med hjälp av bland annat föreläsningar på Utrikespolitiska institutet och ABF får du studera någon av de konflikter som pågår just nu.

Källkritik och konspirationsteorier
Varje dag översköljs du av mängder av information från en mängd olika källor. Hur ska du veta vad som är sant och vad som är falskt? Du får lära dig att kritiskt granska källor och att tänka själv.

Gymnasiearbetet
Under sista läsåret knyter du ihop de kunskaper som du fått under utbildningen. Vi ger dig möjlighet att arbeta med ditt gymnasiearbete i flera kurser och du får regelbunden handledning under arbetets gång.

beteendevetenskap

På inriktning Beteendevetenskap studerar du hur människor fungerar i olika sammanhang och hur våra beteenden och personligheter formas. Du studerar hur man som individ och grupp påverkas av och påverkar samhället.

Individen gruppen samhället

Under årskurs tre får du praktisera två veckor då du får möjlighet att tillämpa de kunskaper du fått i kurserna socialt arbete, psykologi och ledarskap. Vi har ett brett och spännande utbud av praktikplatser som vi erbjuder dig. Här får du kunskaper och erfarenheter som du har nytta av i framtiden. Flera elever har fått chans till arbete efter praktiken och du kan använda erfarenheterna som en merit i ditt CV.

Klass, sociala problem, identitet och ledarskap i skolan är några exempel på vad vi arbetar med. Vi väljer konkreta och aktuella frågor som du kan känna igen dig i och bjuder in föreläsare som engagerar och berör, till exempel Maskrosbarnlänk till annan webbplats och Processkedjanlänk till annan webbplats.

Du lär dig att arbeta vetenskapligt och att utveckla ditt kreativa tänkande.

Spännande kurser, nya kunskaper och utmanande projekt

Från Djursholm till Tensta
Vi studerar segregation ur olika perspektiv och genomför en fältstudie tillsammans i Djursholm och Tensta. I anslutning skriver du en vetenskaplig rapport som en förberedelse inför gymnasiearbetet.

Genus
Vi analyserar genus i projekt där vi avslöjar strukturer i samhället och konsekvenser av dessa. Till exempel har vi studerat relationer, leksaker, reklam, arbetsliv och sexualitet.

Psykisk hälsa och ohälsa
Psykisk ohälsa ökar bland vissa grupper i vårt samhälle. Vi studerar psykiatri, diagnoser och hur man kan förstå sig själv och andra. Vi tillämpar psykologiska teorier genom analys av olika filmer och fallbeskrivningar.

Källkritik och konspirationsteorier
Varje dag översköljs du av mängder av information från en mängd olika källor. Hur ska du veta vad som är sant och vad som är falskt? Du får lära dig att kritiskt granska källor och att tänka själv.

Gymnasiearbetet
Under sista läsåret knyter du ihop de kunskaper som du fått under utbildningen. Vi ger dig möjlighet att arbeta med ditt gymnasiearbete i flera kurser och du får regelbunden handledning under arbetets gång.