design och produktutveckling

Som ingenjör med specialisering på inbyggda system och robotar får du arbeta i gränslandet mellan CAD, programmering och elektronikdesign som ger en mycket god teknisk grund för framtida utbildning och/eller arbetsliv.

Du får utveckla din kreativa förmåga i hur smarta saker med inbyggd ”intelligens” skall designas från ett tekniskt, miljömässigt och affärsmässigt perspektiv. Vi erbjuder en gedigen

teknisk grundutbildning för dig som vill arbeta med att utveckla smarta produkter inom konsumentproduktoch industriell design.

Efter gymnasieexamen går du vidare till teknisk högskola. Vi använder och utnyttjar flera tekniker för att berätta om nya smarta sakers form och konstruktion. Teknisk visualisering med animation, CAD, skisstekniker, utskrifter i 3D och VR används.

samhällsbyggande och miljö

Som teknisk samhällsbyggare utgår du ifrån ämnena arkitektur, teknik och hållbar samhällsbyggnad och får med datorverktyg lära dig att utveckla morgondagens byggnader.

Du lär dig även att få en helhetssyn på hur olika hustyper byggs ur ett miljömässigt och ekologiskt perspektiv. Efter den gedigna tekniska grundutbildning du gått igenom hos oss, finns många olika tekniska högskoleutbildningar för att skapa dig en tryggad framtid.

Vi erbjuder också ett snabbspår i form av en ettårig tilläggsutbildning för att bli gymnasieingenjör, där du får en flygande start på karriären. Vi använder och utnyttjar flera tekniker för att berätta om befintliga och nya byggnaders form och konstruktion. Teknisk visualisering med CAD, animation, skisstekniker, utskrifter i 3D och VR används.