TEKNISKT FJÄRDE ÅR TEKNIKPROGRAMMET

TEKNISKT FJÄRDE ÅR

En snabbare väg till arbete efter Teknikprogrammet

Som gymnasieingenjör från Järfälla Gymnasium arbetar du i byggbranschen med arbetsledande uppgifter. Det handlar om att bygga konkreta samhällsfunktioner som t ex bostäder, industribyggnader eller vägar med broar.

För att du ska lyckas med utbildningen använder vi våra goda erfarenheter från Bygg och anläggningsprogrammet. Under det fjärde teknikåret blandas teori och praktik hos ett byggföretag som också har god insyn i din utbildning.

Under året lär du dig om hur det går till på en byggarbetsplats. Det handlar både om det tekniska, hur bygget växer med leveranser av material och hur bygget styrs med ekonomi.

Med en examen som gymnasieingenjör inom byggproduktion tar du de första stegen i din karriär i byggbranschen som t ex biträdande arbetsledare, platsingenjör eller med liknande instegsuppgifter.

Till att börja med, antagning

När du blir antagen till T4-Byggprodukktion vid Järfälla Gymnasium har du med dig ett komplett gymnasiebetyg från tre år vid teknikprogrammet och helst från inriktningen Samhällsbyggande och miljö.

Om du inte har med dig kurserna Arkitektur/hus och Samhällsbyggande/Byggnadsverk och ändå vill starta din karriär i byggbranschen med T4 hos oss kan vi komma att erbjuda en prövningmöjlighet till dem som söker oss som förstahandsval.

Vem är behörig att söka till T4?

Du som går i trean på teknikprogrammet eller redan har examen från Teknikprogrammet eller har likvärdiga kunskaper som Teknikprogrammet avser att ge, kan söka till ett tekniskt fjärde år. Det är alltså OK att göra ett studieuppehåll. Dock måste utbildning på T4 påbörjas senast det kalenderåret som man fyller 22 år.