Skolstart

Skriv tabellbeskrivning här

TORSDAG 15 AUG

UPPROP ÅK1

KL 9:00

Upprop för samtliga åk 1-elever i aulan och därefter samling med mentor i klassrum.

KL 9:00

Upprop Särskolans samtliga elever (åk1-4) med mentorerna i sal L124.

KL10:30

Upprop i aulan samtliga SI-elever (gamla och nya), därefter samling med mentor i klassrum.

Skriv tabellbeskrivning här

FREDAG 16 AUG

UPPROP ÅK OCH ÅK3

KL 13:00-13:25

Upprop för samtliga elever åk 2+3 med mentor i klassrum. Därefter samling i aulan.