Skolstart

TORSDAG 15 AUG

UPPROP ÅK1

KL 9:00

Upprop för samtliga åk 1-elever i aulan och därefter samling med mentor i klassrum.

KL 9:00

Upprop Särskolans samtliga elever (åk1-4) med mentorerna i sal L124.

KL10:30

Upprop i aulan samtliga SI-elever (gamla och nya), därefter samling med mentor i klassrum.

Samling i klassrum med mentor efter uppropet.

Klass

Klassrum

BA1a, BA1b, YI1

Bygghallen

EE1a, EE1b, EE1c

F266, F267

ES1

A234

EK1

L262

SAB1

L251

SI1

L238

SI2a

L116

SI2b

L117

SI3a

L268

SI3b

L228

SI3c

L239

SIBA1

L125

SIBA2

L126

SIRL1, SIRL2, SIRL3

H-huset, KÖK

Gymnasiesärskolan

L124

NA1

L222

NASAM

L264

TE1

A222

VF1

C255

FREDAG 16 AUG

UPPROP ÅK OCH ÅK3

KL 8:00

KL 13:00
KL 13:30

Upprop för BA3a, BA3b och YI3 i Bygghallen

Upprop för samtliga elever åk 2+3 med mentor i klassrum. Information i aulan.

 

Klass

Klassrum

BA2a, BA2b,YI2

Bygghallen

BA3a, BA3b,YI3 - Samling 8.00

Bygghallen

EE2a, EE2b, EE2c

B-hallen

EE3a, EE3b, EE3c, EE3d

A-hallen

EK2

L256

EK3

L255

ES2

A237

ES3

A214_d

NA2a

A210

NA2b

L223

NA3a

L216

NA3b

L215

SA2

L265

SA3

A203

TE2AB

A209

TE2C

A205

TE3

A204

VF2, VF3

VVS- verkstaden