Gå direkt till sidans innehåll

Student 11 juni

På grund av Coronapandemin hade vi 2020 en annorlunda student utan besök av släkt och vänner. Studentavslutningen arrangerades klassvisa och fördelades under fyra dagar.

studentlunch och utmarch

Eleverna och mentorer åt sin studentlunch i vår nya matsal innan de gjorde sin utmarch på vår innergård. Lunchen och utmarchen dokumenterades med film och foton som du kan se ett urval av nedan. Hur årets student kommer gå till är i nuläget inte beslutat utan vi inväntar Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Digital mösspåtagning

I samband med Valborgsmässoafton anordnar Järfälla gymnasium en digital mösspåtagning. Mösspåtagningen inleds traditionellt och ceremoniellt med musik och rektors tal, för att sedan övergå till våra elevers egna valda låtar och fotografier.

studenten 2020

Ba3b studenter
BA3A studenter
Stipendiat
bygglärare
Lena  och Urban

studentdag 2021

Fredagen 11 juni

Studentsången

Sjungom studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än
i våra sinnen bo,
hoppet är vår vän,
och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro,
där de härliga lagrarna gro!
Hurra!

Svea vår moder hugstor och skön,
manar till bragd som i fornstora da'r,
vinkar med segerns och ärans lön,
med den skörd utan strid man ej tar.
Aldrig slockne då
känslans rena brand,
aldrig brista må
vår trohets helga band,
så i gyllene frid som i strid.
Liv och blod för vårt fädernesland!
Liv och blod för vårt fädernesland!
Hurra!