Studenten

Tisdag 4 juni Studenfotografering

Schema studentfotografering i L116

TID

KLASS

TID

KLASS


08:40

VF3

12:00 NA3A 


09:00

BA3A+YI3

12:20

NA3B


09:20

BA3B+YI3

12:40

NA3C


09:40

EE3A

13:00

SA3


10:00

EE3B

13:20

EK3


10:20

EE3C

13:40

ES3


10:40

TE3AB

14:00

GYSÄR


11:40

TE3C

Onsdag 5 juni Studenten

Kl. 9:30 Samling med mentor i klassrum ( salsschema publiceras senare)
Kl. 10:30 Studentlunch i matsalen
Kl. 11:45 Uppställning klassvis för utmarsch
Kl. 12:00 Utmarsch

Karta över skolan för studentutspringet 2019

studentfotografering

Tisdag 4 juni

studenten

Onsdag 5 juni

Kl. 9:30 Samling med mentor i klassrum
Kl. 10:30 Studentlunch i matsalen
Kl. 11:45 Uppställning klassvis för utmarsch
Kl. 12:00 Utmarsch