Gå direkt till sidans innehåll

Unga entreprenörer i Järfälla

“Digitalt draknäste”

Mässan äger rum torsdag 11 februari 2021 P.g.a det rådande läget med Corona måste vi i år förflytta mässan till ett digitalt forum. Länk till detta forum kommer att skickas ut 11 februari kl.08.30. Vi kommer att använda Teams.

Program 11 februari 2021

09.00 - 09.15
Digital invigning (ALLA - elever och drakar deltar)
- kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M) håller
invigningstal

09.30
Delicious Drinks UF (färskpressad juice) EK

09.40
Dockteater - Nationell Estetisk Sär 09.50
Städbolaget UF - (städtjänster i hemmet) VVS

10.00
Kopparljusstake UF - (egen tillverkning av kopparljusstakar) VVS

10.10
Pysen UF - (personliga videohälsningar) VVS

10.20
Drip Season UF (T-shirts med tryck) EK

10.30
Tallbohov - grundskoleelever åk 8+9 (larmlösningar)

10.40
Earth Bags UF (väskor sydda av återvunna förpackningar) EK

10.50
Grow Equal UF (barnbok mot rasism) ES, NASAM

11.00
Help-Can UF (armband på burk för att stötta utsatta barn) EK

11.10
Hemved UF (hemleverans av ved) EK

11.20
Light Board UF (egentillverkad led lampa) TE

11.30
Miljöpåsar UF (återanvändningsbara frukt/grönsakspåsar) NA, SAM

11.40
Secure Life UF (överfallslarm) EK

11.50
Wallmaker UF (väggdekoration) EK

12.00 - 13.00
Lunch - intas på egen hand på valfri plats

13.00 - 14.00
“Drakmöte” - separat länk skickas ut via mail.

14.00 -
Digital prisutdelning (ALLA - elever och drakar deltar)
en kategori i taget presenteras och tillhörande motivering läses

Priskategorier och bedömningskriterier

Årets Affärsplan

UF-företagens affärsplaner ska vara enkla och korrekta och beskriva följande: Affärsidé, beskrivning av vara/tjänst, marknadsanalys, kundanalys, konkurrentanalys, organisation, målsättning, marknadsföring, tidplan/handlingsplan, ekonomisk plan, samt utvecklingspotential.

Bedömningskriterier

 • Likviditets- och resultatbudget
 • Verklighetsförankring
 • Struktur och utformning
 • Affärsplanen i sin helhet

Årets Hållbarhetspris

Tävlande: Gymnasiet & Gymnasiesärskola

Årets hållbarhetspris delas ut till det företag som på ett föredömligt och inspirerande sätt integrerar hållbarhetsfrågorna i företagets affärsstrategi och tar ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället, såväl ekologisk som socialt och ekonomiskt.

Bedömningskriterier

 • Helhetssyn
 • Nytänkande
 • Framtidsvision

Årets Bästa Produkt
(vara eller tjänst)

(Tävlande: Gymnasiet, Gymnasiesärskola)

Deltävlingen bästa produkt handlar om marknadsföring (Vilken målgrupp företaget har, hur den definierats och hur den nås. Fanns det redan innan en efterfrågan på varan eller tjänsten på marknaden eller har företaget med hjälp av sin marknadsföring skapat en efterfrågan? Har detta bidragit till försäljning?), prissättning (Hur har företaget beslutat sig för priset, det vill säga vad ligger till grund för prissättningen?), samt kvalitet och service (Hur företaget säkerställer kvalitén och vilken kundnytta tjänsten har. Hur tas feedback in från kunden och hur påverkar detta tjänstens utveckling? Var och hur levereras varan/tjänsten?)

Bedömningskriterier

 • Beskrivningen av företaget och varan/tjänsten
 • Marknadsföring och målgrupp
 • Prissättning
 • Kvalitet och service
 • Framtagandet av den färdiga varan/tjänsten
 • Har man hunnit/lyckats sälja/utföra varan/tjänsten

Årets Bästa säljare

(Individuellt pris. Tävlande: Gymnasiet, Gymnasiesärskola & Grundskolan)

Drakarna kommer att träffa samtliga elevgrupper digitalt. Observera att drakarna enbart kan bedöma säljare som befinner på ett tydligt sätt presenterar företaget/affärsidén/produkten. Här bedöms säljarens förmåga att sälja in sin vara/tjänst till kunden.

Bedömningskriterier

 • Kundbemötande
 • Förmågan att läsa av kundens behov
 • Sättet att sälja in sig och företagets vara/tjänst
 • Förmågan att komma till avslut

Årets Entreprenörskapspris

(Tävlande: Gymnasiet, Gymnasiesärskola & Grundskolan)

Helhetsbedömning av entreprenörskapsidén med fokus på god entreprenörsanda och problemlösning. Eleverna ska kunna redogöra för vad de har lärt sig hittills under UF-året, både som grupp och som individer och kunna beskriva det interna och kollegiala samarbetet, tex de olika rollerna inom företaget, konfliktlösning mm. De ska även kunna återberätta vilka problem de stött på och hur de löst dem.

Bedömningskriterier

 • Samarbetsförmåga och engagemang i företaget/gruppen
 • Initiativförmåga
 • Målsättning
 • Kreativitet
 • Problemlösningsförmåga

Årets HBTQI - pris

(Tävlande: Gymnasiet & Gymnasiesärskola)

Årets HBTQI-pris tilldelas den elevgrupp som arbetar aktivt med att bidra till ökad inkludering om HBTQI, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för HBTQI - personer. Företagets verksamhet arbetar för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett HBTQI -perspektiv.

Bedömningskriterier

 • Värdegrund
 • Alla människors lika värde
 • HBTQI-perspektiv
 • Inkludering

Årets Hantverkare

(Tävlande: Gymnasiet)

Här ställs elevernas yrkesskicklighet på prov. De ska visa upp yrkesskicklighet vad beträffar material, teknik och design samt hur de anpassat varan eller tjänsten till marknaden. Produkten ska vara egenhändigt utförd och hålla i kvalité i både tillverkning, design och slutgiltig produkt.

Bedömningskriterier

 • Produkten - det egenhändiga arbetet, tillverkningsprocessen och
  yrkeskunskapen.
 • Ekonomin - realismen i den ekonomiska kalkylen.
 • Metoden - UF-företaget förståelse och medvetenhet om tillverkningsmetoden
  och/eller tjänsteutförandet.
 • Hantverket - hantverkets användningsområden, kvalitet och estetiska utformning.

Här kan ni titta på ungdomarnas idéer i förväg

Delicious Drinks UF Länk till annan webbplats. (färskpressad juice) EK

Städbolaget UF - (städtjänster i hemmet) VVS

Kopparljusstake UF - (egen tillverkning av kopparljusstakar) VVS

Pysen UF - (personliga videohälsningar) VVS

Drip Season UF (T-shirts med tryck) EK

Tallbohov Länk till annan webbplats. - grundskoleelever åk 8+9 (larmlösningar)

Earth Bags UF Länk till annan webbplats. (väskor sydda av återvunna förpackningar) EK

Grow Equal UF Länk till annan webbplats. (barnbok mot rasism) ES, NASAM

Länk till annan webbplats.
Help-Can UF Länk till annan webbplats. (armband på burk för att stötta utsatta barn) EK

Hemved UF Länk till annan webbplats. (hemleverans av ved) EK

Light Board UF Länk till annan webbplats. (egentillverkad led lampa) TE

Miljöpåsar UF Länk till annan webbplats. (återanvändningsbara frukt/grönsakspåsar) NA, SAM

Secure Life UF Länk till annan webbplats. (överfallslarm) EK

Wallmaker UF (väggdekoration) EK

Årets nominerade i den regionala UF-mässan

34 676 gymnasieelever driver UF-företag i Sverige läsåret 2020/2021. I Stockholm uppgår siffran till 6570. Av dessa har Järfälla gymnasiums elever nominerats att gå vidare till juryns sista samtal i följande kategorier.

Miljöpåsar

Nominerad i kategorierna:
Årets Ekologiskt hållbara UF-företag 2021

Färskpressad juice.
Nominerad i kategorierna:
Årets Vara 2021
Årets Ekologiskt hållbara UF-företag 2021

Earth bags väskor sydda av återvunnet material

Väskor sydda av återvunna förpackningar.
Nominerad i kategorierna:
Årets Vara 2021
Årets Ekologiskt hållbara UF-företag 2021
Årets Innovation
Årets Hantverkare 2021

Grow equal uf

Barnbok mot rasism.
Nominerad i kategorierna:
Årets Vara 2021
Årets Socialt hållbara 2021

Help can uf

Armband på burk för att stötta utsatta barn.
Nominerad i kategorierna:
Årets Vara 2021
Årets Innovation 2021

Hemved uf

Hemleverans av ved.
Nominerad i kategorierna:
Årets Vara 2021
Årets tjänst 2021

Drip Season UF

T-shirts med tryck.
Nominerad i kategorierna:
Årets Vara 2021

Deltagande Drakar

 • Juryns ordförande:
  Dan Engstrand - Kommunalråd
 • Handelsbanken
 • SEB
 • Företagarna i Järfälla
 • Rotary
 • Fisk- och skaldjursbilen
 • Nyföretagarcentrum
 • Järfälla gymnasium
 • Järfälla kommun - Miljösamordnare

program

09.00 - 09.15
Digital invigning (ALLA - elever och drakar deltar)
- kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M) håller
invigningstal

09.30
Delicious Drinks UF (färskpressad juice) EK

09.40
Dockteater - Nationell Estetisk Sär 09.50
Städbolaget UF - (städtjänster i hemmet) VVS

10.00
Kopparljusstake UF - (egen tillverkning av kopparljusstakar) VVS

10.10
Pysen UF - (personliga videohälsningar) VVS

10.20
Drip Season UF (T-shirts med tryck) EK

10.30
Tallbohov - grundskoleelever åk 8+9 (larmlösningar)

10.40
Earth Bags UF (väskor sydda av återvunna förpackningar) EK

10.50
Grow Equal UF (barnbok mot rasism) ES, NASAM

11.00
Help-Can UF (armband på burk för att stötta utsatta barn) EK

11.10
Hemved UF (hemleverans av ved) EK

11.20
Light Board UF (egentillverkad led lampa) TE

11.30
Miljöpåsar UF (återanvändningsbara frukt/grönsakspåsar) NA, SAM

11.40
Secure Life UF (överfallslarm) EK

11.50
Wallmaker UF (väggdekoration) EK

12.00 - 13.00
Lunch - intas på egen hand på valfri plats

13.00 - 14.00
“Drakmöte” - separat länk skickas ut via mail.

14.00 -
Digital prisutdelning (ALLA - elever och drakar deltar)
en kategori i taget presenteras och tillhörande motivering läses

UF logga