Gå direkt till sidans innehåll

Elevrådet

Elevrådet fungerar som en länk mellan elever och lärare på skolan, det är vi som samlar in elevernas förslag och idéer och förmedlar dem vidare till rektorn, lärarna och kompetensförvaltningen.

Elevrådetsstyrelse sitter runt ett bord med rektorn

månatliga träffar

Vi träffas ungefär en gång i månaden och har stormöte då alla elevråd från klasserna samlas och diskuterar situationen på skolan, sedan utvärderas mötet av elevrådsstyrelsen som för vidare förslagen till rektorn.

påskäggsjakt på instagram

Genom elevrådet har vi bland annat anordna påskäggsjakt och filmkvällar. Vi kommunicerar då med eleverna genom vårt instagramkonto.