Gå direkt till sidans innehåll

För elever

våra tre ledord

I Järfälla kommun arbetar samtliga enheter aktivt med trygghet. På Järfälla gymnasium har vi lagt ihop kommunens fokusområde trygghet med läroplansmålen trygghet och studiero till tre ledord:

Linda Svanberg

BEMÖTANDE
Lärande förutsätter trygghet och trivsel. Bemötande präglat av tolerans, respekt och hänsyn är avgörande för känsla av trygghet och trivsel.

Linda Svanberg

ARBETSRO
Lärande sker vid ansträngning och fokus på uppgiften. Arbetsro för egen och andras skull är avgörande för studieresultaten.

Linda Svanberg

NÄRVARO
Lärandet sker i huvudsak på lektionstid. Närvaro och aktivt deltagande i undervisningen är avgörande för studieresultaten.

FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG

Linda Svanberg

RÄTT TID
Lektionen startar enligt schemat och när läraren stängt dörren. Elev blir insläppt när läraren anser detta lämpligt.

Linda Svanberg

RÄTT MATERIAL
Elev ansvarar för att ta med sig rätt material till lektionen.

Linda Svanberg

RÄTT PLATS
Elev förväntas följa den klassrumsplacering som läraren kommunicerar.