Gå direkt till sidans innehåll

Kontakt

Hittar du inte den du söker i listan nedan så kontaktar du enklast receptionen.

Reception

Campus Barkarby
(Högskoleförberedande program)
jarfallagymnasium@jarfalla.se
08-580 287 27
Bällstaågatan 18
177 45 Järfälla

Campus Jakobsberg
(Yrkesprogram, introduktionsprogram, gymnasiesärskolan)
jarfallagymnasium@jarfalla.se
08-580 283 73
Mälarvägen 2
177 41 Järfälla

Ledning och administration

Linda Svanberg

Roland Svensson
jarfallagymnasium@jarfalla.se
Tf. rektor
08-580 282 87
070-002 72 34

Linda Svanberg

Stefan Backe
stefan.backe@jarfalla.se
Biträdande rektor Bygg, El, Vvs, Yrkesintroduktion
08-580 288 14
070-002 33 63

Linda Svanberg

Cecilia Rustum
cecilia.rustum@jarfalla.se
Biträdande rektor Ekonomi, Sam
08-580 282 45
070-002 71 65

Linda Svanberg
Linda Svanberg

Signe Caveness
signe.caveness@jarfalla.se
Biträdande rektor IM-programmet, Anpassad gymnasieskola
08-580 229 97
070-002 33 11

Emelie Villalba Karlsson
emelie.villalba.karlsson@jarfalla.se
Receptionist Campus Barkarby
08-580 287 27

Johan Granberg
johan.granberg@jarfalla.se
Administrativ handläggare
Support kring Vklass
08-580 284 84

Pernilla Wagenius Pilz
pernilla.wagenius.pilz@jarfalla.se
Arbetsledare, administratör CSN, elevsamordnare

Mike Ström
mike.strom@jarfalla.se
IT-ansvarig
08- 580 297 27

Elevhälsan

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Polichronis Simeonidis
polichronis.simeonidis@jarfalla.se
Studie- och yrkesvägledare
Högskoleförberedande programmen inkl. SPV mot SA och TE-programmet
08- 580 290 04
070-002 35 67

Lis-Marie Nilsson
lis.marie.nilsson@jarfalla.se
Studie- och yrkesvägledare
Yrkesprogrammen, IM-programmet
08- 580 299 16
070- 002 37 12

SKOLSKÖTERSKA

Therese Hedlund-Örevik
therese.hedlund-orevik@jarfalla.se
Skolsköterska- campus Barkarby
070- 002 38 23

Sara Hedenlind
sara.hedenlind@jarfalla.se
Skolsköterska-campus Jakobsberg
08- 580 286 13
076-696 22 17

KURATOR

Eva Taaler
eva.taaler@jarfalla.se
Kurator Estet, Natur och Teknikprogrammet
Campus Barkarby
070-002 72 39

Linda Tolonen
linda.tolonen@jarfalla.se
Kurator Ekonomi och Samhällsvetenskapsprogrammet
Campus Barkarby
076 697 62 16

Jennifer Mc Intosh
jennifer.mcintosh@jarfalla.se
Kurator/Socialpedagog
Anpassad gymnasieskola

Josephine Zuber
josephine.zuber@jarfalla.se
Kurator
Introduktionsprogrammet- inriktningen Individuellt alternativ
08-580 245 95
070-002 38 63

SKOLPSYKOLOG

Barbara Gamper
Barbara.Gamper.k@jarfalla.se
Skolpsykolog

SPECIALPEDAGog

Diana Larsson
diana.larsson@jarfalla.se
Specialpedagog, speciallärare, Gymnasiesärskolan

Birgitta Jomnelius
birgitta.jomnelius@jarfalla.se
Specialpedagog Gymnasiesärskolan

Zahra Hassan
zahra.hassan@jarfalla.se
Specialpedagog
Högskoleförberedande program
- Campus Barkarby
070-002 35 97

Eva Malmqvist
eva.malmqvist@jarfalla.se
Specialpedagog
Yrkesprogram, IM-programmet- inriktningen Språkintroduktion
070-002 79 20

SPECIALLÄRARE

Marie Ahlgren
marie.ahlgren@jarfalla.se
Speciallärare IM-programmet

Katrin Dahlbäck
katrin.dahlback@jarfalla.se
Speciallärare - profilen Specialpedagogisk verksamhet
070-002 38 31


ELEVSTÖD

Samuel Westman
samuel.westman@jarfalla.se
närvarocoach med fokus på relationsbyggande
070- 002 78 82

Natalie Lönnblad
natalie.lonnblad@jarfalla.se
socialpedagog
070-002 72 62

Michael Hjort
michael.hjort@jarfalla.se
socialpedagog

Nansi Issa
nansi.issa@jarfalla.se
socialpedagog

Annica Tolfström
annica.tolfstrom@jarfalla.se
socialpedagog

Jenny Touray
jenny.touray@jarfalla.se
socialpedagog
070- 002 73 20

Vera Popovic
vera.popovic@jarfalla.se
socialpedagog

Serviceenheten

Sirpa Köngäs
sirpa.kongas@jarfalla.se
Intendent för serviceenheten, kökschef
08-580 283 91
070-002 71 20

Johnny Gustavsson
vaktis.jakgym@jarfalla.se
Vaktmästare
070-002 79 01

Ahmed Al-Mousawi
ahmed.al-mousawi@jarfalla.se
Vaktmästare
070-002 79 41

Jonny Karlsson
jonny.karlsson@jarfalla.se
Vaktmästare
070-002 79 06

Tara Rawandzi
tara.rawandzi@jarfalla.se
samordnare
070-002 73 05

Basoz Hamaamin
basoz.hamaamin@jarfalla.se
skolresturangen Järfälla gymnasium- Jakobsberg
anmälan om specialkost

bibliotek

Sarah Utas
sarah.utas@jarfalla.se
Bibliotekarie

Lärare

Abdel-Massih(Abbe) Saroukhan
abdel-massih.saroukhan@jarfalla.se
Lärare fysik, matematik
Förstelärare

Agneta Frick
agneta.frick@jarfalla.se
Lärare biologi, matematik, naturkunskap, kemi
Förstelärare, programlagsledare SI

Agnes Jarl
agnes.jarl@jarfalla.se
Lärare bild

Anders Pargell
anders.pargell@jarfalla.se
Yrkeslärare vvs

Andrina Binjamin
andrina.binjamin@jarfalla.se
Lärare svenska

Anna Regnér
anna.regner@jarfalla.se
Lärare engelska, religion, historia, kommunikation

Annamaria (Mia) Forsberg
annamaria.forsberg@jarfalla.se
Lärare bild, form, grafisk kommunikation

Annie Jönsson
annie.jonsson@jarfalla.se
Lärare historia, svenska
studemus
073-986 21 63

Anton Krüll
anton.krull@jarfalla.se
Lärare bild, foto, grafisk formgivning

Artur Brändström
artur.brandstrom@jarfalla.se
Lärare samhällskunskap

Benjamin Frösander
benjamin.frosander@jarfalla.se
Yrkeslärare bygg

Carl Norberg
carl.norberg@jarfalla.se
Lärare matematik, fysik

Cecilia(Cicci) Olby
cecilia.olby@jarfalla.se
070- 002 79 51
Lärare idrott, svenska som andra språk

Conrad Johansson
conrad.johansson@jarfalla.se
Lärare engelska, franska

Curt Sandgren
curt.sandgren@jarfalla.se
Yrkeslärare bygg
Programlagsledare BA
070-002 79 22

Dag Palm
dag.palm@jarfalla.se
Lärare estetisk kommunikation, musik

Dan Monssen Nordström
dan.monssen.nordstrom@jarfalla.se
Lärare engelska, svenska

Daniel Jidenius
daniel.jidenius@jarfalla.se
Yrkeslärare el

David Wadelius
david.wadelius@jarfalla.se
Lärare matematik

Elina Nyrén
elina.nyren@jarfalla.se
Lärare historia, religion

Elisabeth Feuk
elisabeth.feuk@jarfalla.se
Elevassistent Anpassad gymnasieskola

Elisabeth Styrlander
elisabeth.styrlander@jarfalla.se
Lärare franska, spanska, svenska som andraspråk

Erik Söderlind
erik.soderlind@jarfalla.se
Lärare engelska, historia, sociologi
International coordinator

George Gorgis
george.gorgis@jarfalla.se
Lärare historia, religion, svenska som andraspråk

Gun Harrysson
gun.harrysson@jarfalla.se
Lärare fysik, matematik
Förstelärare

Gunnar Sjödin
gunnar.sjodin@jarfalla.se
Lärare samhällskunskap

Göran Bridén
goran.briden@jarfalla.se
Lärare matematik, naturkunskap

Göran Nylander
goran.nylander@jarfalla.se
Lärare svenska, tyska

Hans-Peter Happy Törnblom
hans-peter.tornblom@jarfalla.se
Dramapedagog, gymnasiesärskola

Helena Bicho
helena.bicho@jarfalla.se
Lärare fysik, matematik

Heléne Niitsoo
helene.niitsoo@jarfalla.se
Lärare svenska som andraspråk

Håkan Almerfors
hakan.almerfors@jarfalla.se
lärare engelska, sociologi

Jessica Clayton
jessica.clayton@jarfalla.se
Lärare bild, design, historia, religion, teknik

Josefine Carlsson
josefine.carlsson@jarfalla.se 
Lärare engelska, spanska

Jonas Bergström
jonas.bergstrom@jarfalla.se
Yrkeslärare el
070- 002 72 91

Kamil Kaneskan
kamil.kaneskan@jarfalla.se
Tekniklärare, datateknik, matematik, konstruktion, programmering

Karin Sundvall
karin.sundvall@jarfalla.se
Lärare biologi, matematik, naturkunskap, kemi
08-580 283 19

Kristina Starkenberg
kristina.starkenberg@jarfalla.se
Lärare svenska som andrasråk

Lena Landberg Lillqvist
Lena.landberg.lillqvist@jarfalla.se
Lärare ekonomi, entrepenörskap/UF
Förstelärare, programlagsledare EK
070-002 40 34

Linda Svanberg
linda.svanberg@jarfalla.se
Lärare bild, foto, hemsideansvarig, förstelärare

Magnus Olsson
magnus.olsson@jarfalla.se
Lärare historia

Magnus Sjölander
magnus.sjolander@jarfalla.se
Lärare matematik, samhällskunskap, företagsekonomi och pedagogik
Förstelärare

Massoud Mirzada
massoud.mirzada@jarfalla.se
Lärare vvs

Maria Ahlström
maria.ahlstrom@jarfalla.se
Lärare engelska, svenska som andra språk

Maria Evsten
maria.evsten@jarfalla.se
Lärare matematik, teknik

Maria Grym
maria.grym@jarfalla.se
Lärare svenska,svenska som andraspråk, kommunikation
Förstelärare

Maria Lindqvist
maria.lindqvist@jarfalla.se
Lärare historia, svenska

Maria Åhs
maria.ahs@jarfalla.se
Lärare psykologi, samhällskunskap
Förstelärare, programlagsledare SA

Martin Andersson
martin.andersson@jarfalla.se
Lärare ekonomi, entrepenörskap

Martin Zitek
martin.zitek@jarfalla.se
070-002 72 70
Lärare idrott, psykologi
Mentorskap för idrottsatsning

Maryam Tunc
maryam.tunc@jarfalla.se
Lärare historia, svenska

Mathias Andersson
mathias.andersson@jarfalla.se
Yrkeslärare el
Programlagsledare EE
070-002 78 71

Mikael Bergfeldt
mikael.bergfeldt@jarfalla.se
Yrkeslärare el/data
070-002 79 12

Mikael Rosengren
mikael.rosengren@jarfalla.se
Yrkeslärare el/data
Förstelärare
070-002 72 91

Mohammad Ghasemi
mohammad.ghasemi@jarfalla.se
Lärare naturkunskap, matematik

Natalie Widholm
natalie.widholm@jarfalla.se
Lärare religion, samhällskunskap, svenska

Niklas Johansson
niklas.johansson@jarfalla.se
Yrkeslärare el

Niklas Jörgensen, föräldraledig
niklas.jorgensen@jarfalla.se
L
ärare samhällskunskap, geografi, religion

Niklas Karlsson
niklas.karlsson@jarfalla.se
Yrkeslärare bygg

Peter Biro
peter.biro@jarfalla.se
Yrkeslärare bygg

Peter Lundberg
peter.lundberg@jarfalla.se
Lärare ekonomi

Rasmus Zetterström
rasmus.zetterstrom@jarfalla.se
Lärare slöjd

Renate Huber
renate.huber@jarfalla.se
Lärare bilogi, naturkunskap
Programlagsledare NA

Rickard Edfeldt
rickard.edfeldt@jarfalla.se
Lärare historia, religion
Programlagsledare NASAM

Ritva Kuure
ritva.kuure@jarfalla.se
Lärare svenska som andra språk, engelska

Robert Karlsson, tjänstledig
robert.karlsson@jarfalla.se
Yrkeslärare bygg
070- 002 79 24

Sami Hamzaoui
sami.hamzaoui@jarfalla.se
Lärare matematik, teknik

Samuel Westman
samuel.westman@jarfalla.se
Lärare engelska, svenska, närvarocoach, trygghetsgruppen
070-002 78 82

Sanna Lestander
sanna.lestander@jarfalla.se
Lärare svenska

Sharareh Haghnabi
Sharareh.haghnabi@jarfalla.se
Lärare fysik, matematik

Shyar Uthman
shyar.uthman@jarfalla.se
lärare Introduktionsprogrammet- indivduellt alternativ

Sofia Turesson
sofia.turesson@jarfalla.se
Lärare idrott, spanska

Stefan Bäckström
stefan.backstrom@jarfalla.se
Lärare engelska, företagsekonomi, samhällskunskap

Thomas Hjelmberg
thomas.hjelmberg@jarfalla.se
Yrkeslärare el/data
070-002 79 29

Thomas Wrisemo
thomas.wrisemo@jarfalla.se
Lärare psykologi, svenska

Ubavka Marinkovic
ubavka.marinkovic@jarfalla.se
Lärare mediakommunikation, slöjd

Urban Hultström
urban.hultstrom@jarfalla.se
Lärare matematik, studemus
Förstelärare

Yonathan Getaneh
yonathan.getaneh@jarfalla.se
Lärare biologi, kemi

Wei Lu Larsson
wei.lu.larsson@jarfalla.se
Lärare engelska

Huvudbyggnad i Jakobsberg

Huvudbyggnad Yrkesprogram
Aula, restaurang, bibliotek
Mälarvägen 2
177 42 Järfälla

V huset

V-huset
Yrkesutbildningar inom Elteknik, Dator -och kommunikationsteknik och VVS
Mjölnarvägen 8
177 42 Järfälla

Bygghuset

Bygghuset
Yrkesutbildningar inom Husbyggnad
Mjölnarvägen 2
177 41 Järfälla

Bas Barkarby byggnad

Bas Barkarby
Högskoleförberedande program
Bällstaågatan 18, 177 45 Järfälla