Kontakt

Hittar du inte den du söker i listan nedan så kontaktar du enklast receptionen.

Reception

Linda Svanberg

Heidis Jonsdottir Lord
jarfallagymnasium@jarfalla.se
08-580 283 73
Mälarvägen 2
177 41 Järfälla

Ledning och administration

Linda Svanberg

Mariella Augustsson
jarfallagymnasium@jarfalla.se
Rektor
08-580 283 59
070-002 72 81

Linda Svanberg

Birgitta Linderoth
birgitta.linderoth@jarfalla.se
biträdande rektor BA, EE, VF, PRIV BA, YI BA
08-580 288 14
070-002 33 63

Linda Svanberg

Cecilia Rustum
Cecilia.Rustum@jarfalla.se
biträdande rektor EK, SA, IA, Gymnasiesärskola
08-580 282 45
070-002 71 65

Linda Svanberg

Maria Hävner
maria.havner@jarfalla.se
biträdande rektor ES, PREP, SI
08-580 229 97
070-002 33 11

Linda Svanberg

Robert Lundberg
robert.lundberg@jarfalla.se
biträdande rektor NA, TE, NASAM
08-580 282 42
070-002 36 03

Linda Svanberg

Elisa Mirani
elisa.mirani@jarfalla.se
utbildningskoordinator
08-580 283 08

Linda Svanberg

Madeleine Strömvall
madeleine.stromvall@jarfalla.se
intendent schemaläggning
08-580 284 12

Linda Svanberg

Johan Granberg
johan.granberg@jarfalla.se
administrativ handläggare
support kring Vklass
08-580 284 84

Linda Svanberg

Cenneth Nordberg
cenneth.nordberg@jarfalla.se
IT-tekniker

Linda Svanberg

Mike Ström
mike.strom@jarfalla.se
IT-ansvarig
08- 580 297 27

Linda Svanberg

Sadika Sabet
sadika.sabet@jarfalla.se
ekonomihandläggare
08-580 283 07

Elevhälsan

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Linda Svanberg

Josefin Uhmeier
Josefin.Uhmeier@jarfalla.se
studie- och yrkesvägledare ES, IA2, PRIV SA, SI
08-580 299 16
070-002 37 12

Linda Svanberg

Mandala Fager
mandala.fager@jarfalla.se
studie- och yrkesvägledare BA, PRIV BA, YI BA, EE, VVS, Gymnasiesärskola, Yrkesintro, Individuellt alternativ
070-002 72 79

Linda Svanberg

Polichronis Simeonidis
polichronis.simeonidis@jarfalla.se
studie- och yrkesvägledare EK, NA, NASAM, SA, TE
070-002 35 67

SKOLSKÖTERSKA

Foto saknas symbol

Annette Lindewall Arktedius
annette.lindewall.arktedius@jarfalla.se
skolsköterska NA,TE, ES, IA, PREP, Gymnasiesärskola
08-580 283 70

Linda Svanberg

Marie Juhlén
marie.juhlen@jarfalla.se
skolsköterska BA, EE, VF, EK, SA
070-002 38 23

Linda Svanberg

Maria Ljung
maria.ljung@jarfalla.se
skolsköterska språkintroduktion
070-002 31 88

KURATOR

Linda Svanberg

Eva Taaler
eva.taaler@jarfalla.se
kurator ES, Gymnasiesärskolan, IMAS, IA2, NA, NASAM, TE
070-002 72 39

Linda Svanberg

Josephine Zuber
josephine.zuber@jarfalla.se
kurator EK, IA2, PRIV SA, SA, SI
08-580 245 95
070-002 38 63

Linda Svanberg

Mahmut Kiper
mahmut.kiper@jarfalla.se
kurator
08-580 281 91

Linda Svanberg

Monica Ekdahl Gustafsson
monica.ekdahl.gustafsson@jarfalla.se
kurator BA, EE, VF, PRIV BA, YI BA
070-002 79 21

SKOLPSYKOLOG

Linda Svanberg

Barbara Gamper
Barbara.Gamper.k@jarfalla.se
skolpsykolog

ELEVSTÖD

Linda Svanberg

Diana Larsson
diana.larsson@jarfalla.se
specialpedagog, speciallärare, Gymnasiesärskola

Linda Svanberg

Leena Pieper
leena.pieper@jarfalla.se
specialpedagog BA, EE, EK, SA, PRIV BA, VF, YI BA
070-002 79 20

Linda Svanberg

Therese Engstrand
therese.engstrand@jarfalla.se
specialpedagog ES, NA, NASAM, TE, IA2, PRIV SA, SI
070-002 35 97

Linda Svanberg

Pernilla Persson
pernilla.persson@jarfalla.se
elevsamordnare, närvarocoach
08-580 282 83

Linda Svanberg

Samuel Westman
samuel.westman@jarfalla.se
närvarocoach med fokus på relationsbygge
070-002 78 82

Serviceenheten

Linda Svanberg

Ahmed Al-Mousawi
vaktis.jakgym@jarfalla.se
vaktmästare
070-002 79 41

Linda Svanberg

Johnny Gustavsson
vaktis.jakgym@jarfalla.se
vaktmästare
070-002 79 06

Linda Svanberg

Jonny Karlsson
jonny.karlsson@jarfalla.se
vaktmästare
070-002 7906

Linda Svanberg

Kjell Nilsson
vaktis.jakgym@jarfalla.se
vaktmästare
070-002 79 00

Linda Svanberg

Sirpa Köngäs
sirpa.kongas@jarfalla.se
intendent för serviceenheten
08-580 283 91
070-002 71 20

Linda Svanberg

Tara Ahmed
tara.ahmed@jarfalla.se
kökschef
08-580 283 24

bibliotek

Linda Svanberg

Thomas Rasmundsson
thomas.rasmundsson@jarfalla.se
bibliotekarie
08 580 283 14


Linda Svanberg

Sarah Utas
sarah.utas@jarfalla.se
bibliotekarie
08 580 283 14

Lärare

Linda Svanberg

Abdel-Massih Saroukhan
abdel-massih.saroukhan@jarfalla.se
fysik, matematik, förstelärare

Linda Svanberg

Agneta Frick
agneta.frick@jarfalla.se
biologi, matematik, naturkunskap, kemi, språkintroduktion, förstelärare
08-580 283 19

Linda Svanberg

Agnes Jarl
agnes.jarl@jarfalla.se
bild, digitalt skapande, grafisk kommunikation

Linda Svanberg

Anders Pargell
anders.pargell@jarfalla.se
vvs

Linda Svanberg

Anders Rosén
anders.rosen@jarfalla.se
matematik, vvs
08-580 283 89
070-002 79 59

Linda Svanberg

Annamaria Mia Forsberg
annamaria.forsberg@jarfalla.se
bild, form, grafisk kommunikation

Linda Svanberg

Annica Tolfström
annica.tolfstrom@jarfalla.se
elevassistent
08-580 282 41

Linda Svanberg

Annie Jönsson
annie.jonsson@jarfalla.se
historia, svenska
073-986 21 63

Linda Svanberg

Annika Georgsson
annika.georgsson@jarfalla.se
kafeterian

Linda Svanberg

Anton Krüll
anton.krull@jarfalla.se
bild, foto, grafisk formgivning

Linda Svanberg

Bitte Bohlin
bitte.bohlin@jarfalla.se
historia, religion, samhällskunskap, svenska
08-580 283 38

Linda Svanberg

Björn Damgren
bjorn.ericson@jarfalla.se
yrkeslärare bygg
08-580 283 38
070-002 79 26

Linda Svanberg

Carina Blomqvist
carina.blomqvist@jarfalla.se
religion, svenska
08-580 229 01

Linda Svanberg

Conrad Johansson
conrad.johansson@jarfalla.se
engelska, franska

Linda Svanberg

Curt Sandgren
curt.sandgren@jarfalla.se
yrkeslärare bygg
08-580 283 38
070-002 79 22

Linda Svanberg

Dag Palm
dag.palm@jarfalla.se
estetisk kommunikation, musik
08-580 283 54

Linda Svanberg

Dan Monssen Nordström
dan.monssen.nordstrom@jarfalla.se
engelska, svenska

Linda Svanberg

Daniel Jidenius
daniel.jidenius@jarfalla.se
yrkeslärare el

Linda Svanberg

David Wadelius
david.wadelius@jarfalla.se
matematik
08- 580 283 89

Linda Svanberg

Elisabeth Feuk
elisabeth.feuk@jarfalla.se
elevassistent gymnasiesärskolan

Linda Svanberg

Elisabeth Styrlander
elisabeth.styrlander@jarfalla.se
franska, spanska, svenska som andraspråk

Linda Svanberg

Erik Söderlind
erik.soderlind@jarfalla.se
engelska, historia

Linda Svanberg

Erik Wetterborg
erik.wetterborg@jarfalla.se
engelska, svenska som andraspråk

Linda Svanberg

George Gorgis
george.gorgis@jarfalla.se
historia, religion, svenska som andraspråk

Linda Svanberg

Gun Lindström
gun.lindstrom@jarfalla.se
fysik, matematik, förstelärare

Linda Svanberg

Gunnar Hallberg
gunnar.hallberg@jarfalla.se
engelska, svenska, förstelärare
08-580 283 29

Linda Svanberg

Gunnar Sjödin
gunnar.sjodin@jarfalla.se
samhällskunskap

Linda Svanberg

Göran Bridén
goran.briden@jarfalla.se
matematik, naturkunskap

Linda Svanberg

Göran Nylander
goran.nylander@jarfalla.se
svenska, tyska

Linda Svanberg

Hans-Peter Happy Törnblom
hans-peter.tornblom@jarfalla.se
dramapedagog, gymnasiesärskola

Linda Svanberg

Helena Bicho
helena.bicho@jarfalla.se
fysik, matematik

Linda Svanberg

Heléne Niitsoo
helene.niitsoo@jarfalla.se
svenska som andraspråk
08-580 283 54

Linda Svanberg

Inger Albåge
inger.albage@jarfalla.se
biologi, kemi

Linda Svanberg

Inger Larsson
inger.larsson2@jarfalla.se
matematik, naturkunskap

Linda Svanberg

Jaana Grönman
jaana.gronman@jarfalla.se
elevassistent

Linda Svanberg

Jan-Ove Förare
jan-ove.forare@jarfalla.se
Yrkeslärare VVS
070-0025687

Linda Svanberg

Jan Witasp
jan.witasp@jarfalla.se
Yrkeslärare bygg, Språkintroduktion

Linda Svanberg

Jessica Clayton
jessica.clayton@jarfalla.se
bild, design, historia, religion, teknik

Linda Svanberg

Johan Bovin
johan.bovin@jarfalla.se
yrkeslärare el
070-002 79 28

Linda Svanberg

Johan Westre
johan.westre@jarfalla.se
musik
08-580 283 54

Linda Svanberg

Josefine Carlsson
josefine.carlsson@jarfalla.se 
engelska, spanska

Linda Svanberg

Jonas Bergström
jonas.bergstrom@jarfalla.se
yrkeslärare el

Linda Svanberg

Jwan Abdulkarim
jwan.abdulkarim@jarfalla.se
svenska som andraspråk

Linda Svanberg

Karin Sundvall
karin.sundvall@jarfalla.se
biologi, matematik, naturkunskap, kemi
08-580 283 19

Linda Svanberg

Kenneth Åkerlund
kenneth.akerlund@jarfalla.se
religion, svenska

Linda Svanberg

Kerstin Ellenfors
kerstin.ellenfors@jarfalla.se
psykologi, samhällskunskap, förstelärare
08-580 283 19

Linda Svanberg

Kristina Wellner
kristina.wellner@jarfalla.se
svenska som andrasråk

Linda Svanberg

Lars Carlsson
lars.carlsson@jarfalla.se
idrott
070-0027951

Linda Svanberg

Lars Puke
lars.puke@jarfalla.se
fysik, matematik

Linda Svanberg

Lena Landberg Lillqvist
Lena.landberg.lillqvist@jarfalla.se
ekonomi, entrepenörskap/UF, förstelärare
070-002 40 34

Linda Svanberg

Linda Svanberg
linda.svanberg@jarfalla.se
bild, foto, hemsideansvarig, förstelärare

Linda Svanberg

Magnus Olsson
magnus.olsson@jarfalla.se
historia
08-580 229 01

Linda Svanberg

Magnus Sjölander
magnus.sjolander@jarfalla.se
matematik, samhällskunskap, företagsekonomi, pedagogik, förstelärare
08- 580 283 31

Linda Svanberg

Maria Ahlström
maria.ahlstrom@jarfalla.se
spårkintroduktion

Linda Svanberg

Maria Engdell
maria.engdell@jarfalla.se
engelska

Linda Svanberg

Marcus Jonasson
markus.jonasson@jarfalla.se
Svenska, SO, Studemus

Linda Svanberg

Maria Grym Van de Meulebrouck
maria.grym@jarfalla.se
svenska, svenska som andraspråk, kommunikation

Linda Svanberg

Maria Lindqvist
maria.lindqvist@jarfalla.se
historia, svenska

Linda Svanberg

Maria Sandberg
maria.sandberg@jarfalla.se
kemi, teknik

Linda Svanberg

Maria Åhs
maria.ahs@jarfalla.se
psykologi, samhällskunskap, förstelärare
08-580 229 01

Linda Svanberg

Mariana Sundkvist
mariana.sundkvist@jarfalla.se
biologi, kemi, matematik

Linda Svanberg

Marie Dahlström
marie.dahlstrom@jarfalla.se
biologi, kemi, naturkunskap

Linda Svanberg

Marie Strand
marie.strand@jarfalla.se
svenska som andraspråk, engelska

Linda Svanberg

Martin Zitek
martin.zitek@jarfalla.se
idrott

Linda Svanberg

Maryam Tunc
maryam.tunc@jarfalla.se
historia, svenska
08-580 283 89

Linda Svanberg

Mathias Andersson
mathias.andersson@jarfalla.se
yrkeslärare el
08-58028476

Linda Svanberg

Mats Sjöstedt
mats.sjostedt@jarfalla.se
idrott
070-002 71 49

Linda Svanberg

Michael Hjorth
michael.hjorth@jarfalla.se
elevassistent

Linda Svanberg

Michael Pastor
michael.pastor@jarfalla.se
elevassistent

Linda Svanberg

Mikael Bergfeldt
mikael.bergfeldt@jarfalla.se
yrkeslärare el/data
070-002 79 12

Linda Svanberg

Mikael Byström
mikael.bystrom@jarfalla.se
samhällskunskap, geografi

Linda Svanberg

Mikael Rosengren
mikael.rosengren@jarfalla.se
yrkeslärare el/data
08-580 284 74
070-0027291

Linda Svanberg

Nadiah Yonansson
nadiah.yonansson@jarfalla.se
elevassistent

Linda Svanberg

Natalie Widholm, föräldraledig
natalie.widholm@jarfalla.se
religion, samhällskunskap, svenska

Linda Svanberg

Niklas Johansson
niklas.johansson@jarfalla.se
yrkeslärare el
08-580 284 76

Linda Svanberg

Niklas Wilhelmsson
niklas.wilhelmsson@jarfalla.se
yrkeslärare bygg/måleri, matematik, förstelärare
08-580 283 38
070-002 79 25

Linda Svanberg

Olga Eriksson
olga.eriksson@jarfalla.se
fysik, matematik

Linda Svanberg

Peter Biro
peter.biro@jarfalla.se
yrkeslärare bygg

Linda Svanberg

Peter Lundberg
peter.lundberg@jarfalla.se
ekonomi
08-580 283 26

Linda Svanberg

Peter Wennergren
peter.wennergren@jarfalla.se
elevassistent

Linda Svanberg

Rasmus Zetterström
rasmus.zetterstrom@jarfalla.se
slöjd

Linda Svanberg

Rebecka Werlinder
rebecka.werlinder@jarfalla.se
slöjd

Linda Svanberg

Renate Huber
renate.huber@jarfalla.se
bilogi, naturkunskap

Linda Svanberg

Rickard Edfeldt
rickard.edfeldt@jarfalla.se
historia, religion

Linda Svanberg

Ritva Kuure
ritva.kuure@jarfalla.se
språkintroduktion
08-580 281 92

Linda Svanberg

Robert Karlsson
robert.karlsson@jarfalla.se
yrkeslärare bygg

Linda Svanberg

Roland Krywult
roland.krywult@jarfalla.se
elevassistent, särskolans fritids

Linda Svanberg

Rut Lindeberg, tjänstledig
rut.lindeberg@jarfalla.se
bild, design, teknik

Linda Svanberg

Stanley Wissmar
stanley.wissmar@jarfalla.se
CAD, programmering, teknik

Linda Svanberg

Samuel Westman
samuel.westman@jarfalla.se
engelska, svenska, närvarocoach, trygghetsgruppen
070-002 78 82

Linda Svanberg

Sharareh Haghnabi
Sharareh.haghnabi@jarfalla.se
fysik och matematik

Linda Svanberg

Stefan Bäckström, föräldraledig
stefan.backstrom@jarfalla.se
engelska, företagsekonomi, samhällskunskap

Linda Svanberg

Thomas Hjelmberg
thomas.hjelmberg@jarfalla.se
yrkeslärare el/data
070-002 79 29

Linda Svanberg

Thomas Wrisemo
thomas.wrisemo@jarfalla.se
psykologi, svenska

Linda Svanberg

Tomas Lidsell
tomas.lidsell@jarfalla.se
elevassistent
070-002 79 29

Linda Svanberg

Tommy Cramer
tommy.cramer@jarfalla.se
yrkeslärare bygg
08-580 283 38
070-002 79 57

Linda Svanberg

Urban Hultström
urban.hultstrom@jarfalla.se
matematik, musik
08-580 229 01

Linda Svanberg

Vivi-Anne Sjöholm
vivi-anne.sjoholm@jarfalla.se
elevassistent

Linda Svanberg

Wei Lu Larsson
wei.lu.larsson@jarfalla.se
engelska