Gå direkt till sidans innehåll

Individuellt val

Individuellt val är obligatoriskt på alla program och omfattar 200 poäng

MED DET INDIVIDUELLA VALET KAN DU:

  • välja olika kurser som intresserar dig.
  • fördjupa dig inom ett ämnesområde genom att välja flera kurser inom samma ämne.
  • få behörighet till högskolan om du går ett Yrkesprogram.
  • genom att läsa mer matematik, språk och engelska kan du få extra 2,5 meritpoäng.
  • Tänk på att titta på kursöversikten så att du inte väljer en kurs som redan ingår i ditt ordinarie program.

ANSÖKAN OM IV VAL

  • Lämna din ansökan i tid.
  • För sent inlämnad ansökan kan innebära att de mest attraktiva kurserna redan blivit fyllda.
  • Om du inte får önskad kurs kan du få företräde året efter om kursen startar.
  • Rangordna dina val och ange kurser i reserv.

Om IV-kursen kommer att starta avgörs främst om tillräckligt många elever väljer kursen.

UTÖKAT PROGRAM

Kurser inom ramen för utökad program räknas bara med i jämförelsetalet om det är behörighetsgivande eller ger meritpoäng.

Rektor beslutar om utökat program.

Tänk på att göra ett val utifrån ditt intresse, men det är ändå viktigt att vara medveten om att extra kurser i matematik och språk ger meritpoäng för framtida studier.

Studie-och yrkesvägledarna kommer att ge information klassvis under vecka 10 och 11.

LÄR DIG MER OM: ​

Räkna ut betyg Länk till annan webbplats.