Gå direkt till sidans innehåll

Trygghetsgruppen

Järfälla Gymnasium har sedan hösten 2016 en Trygghetsgrupp bestående av både elever och personal. Syftet med gruppen är att arbeta förebyggande och aktivt för en tryggare skola.

Vi vill arbeta för att varje elev i skolan ska känna sig sedd, bekräftad och trygg oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, inlärningsmässiga variationer mm.

Just nu består gruppen av 40 elever och 5 personal.

Vi ses varje onsdag kl 8.30-9.30 i Röda huset (sal F267), äter frukost ihop och stämmer av läget i skolan utifrån trygghetsperspektivet. Vi äter även lunch i matsalen tillsammans varje torsdag kl12:00-13:00. Då bär vi även våra fina trygghetsgruppströjor. Eftersom grunden för våra sammankomster är att skapa en plattform för förtroende och tillit handplockas elever främst på rekommendation av personal på skolan. Vi skapar alltså en grupp där man som elev är seriös och engagerad i trygghetsfrågan.

TRYGGHETSHÄNG

En av våra viktigaste insatser är att finnas ute i skolans ofentliga utrymmen såsom kafeterian och i korridorerna. Vi kalla insatsen för trygghetshäng och ser det som en viktig platform för att bygga relation till elever och personal.

trygghetsgruppen

Samuel Westman
samuel.westman@jarfalla.se
Närvarocoach med fokus på relationsbygge
070-00 272 39