Gå direkt till sidans innehåll

Trygghetsgruppen får pris

Region Stockholm tilldelar 2021 års pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism till närvarocoachen Samuel Westman och trygghetsgruppen på Järfälla gymnasium.

- Det är en stor ära att ta emot ett sådant erkännande, säger Samuel Westman, närvarocoach på Järfälla Gymnasium med fokus på elevernas trygghet.

Trygghetsgruppen som han har skapat fungerar som ett kitt mellan lärarkår och eleverna i deras skolvardag för att minska utanförskap och oro. Samuel Westman är även initiativtagare till trygghetskören, bestående av en tredjedel nyanlända ungdomar, en tredjedel etablerade ungdomar och en tredjedel pensionärer.

- Nyckeln ligger i det personliga mötet och förståelsen individer emellan, säger Samuel Westman. Det är viktigt att befinna sig där ungdomarna befinner sig och arbetsrummet är hela skolan, alla de ytor där eleverna rör sig och möts. Att vara närvarande och ha en sann passion för ungdomar och genuint uppskatta dem och deras perspektiv. Det gäller att lyssna och verkligen se människan, inte bara ytan.

Utöver Samuel Westman och trygghetsgruppen tilldelades pris till Käppala skola på Lidingö.

Trygghetsgruppen på Järfälla gymnasium
Nyckeln ligger i det personliga mötet